Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7

Skapad 2017-02-21 13:00 i Rävlanda skola Härryda
kapitel 4: Statistik i Vektor
Grundskola 7 Matematik

I tidningar och på TV visar man ofta resultat via olika sorters tabeller och diagram. Vad kan man läsa av i ett diagram? Kan man luras med ett diagram? Detta och mycket mer kommer du att lära dig i det här kapitlet.

Innehåll

Preliminär planering:

v6: introduktion

v7: LOV

v8: Vara klara med kap 4.1 i slutet på veckan

v9: Vara klara med kap 4.2 i slutet på veckan

v10: lov tis

v11: Vara klara med kap 4.3 i slutet på veckan och repetition

v12: Prov torsdag 23/3

 

Uppgifter

 • Se på filmen

 • Matematikprov kap 4

 • Matematikprov

 • Åk 7 Matte-filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik år 9 - indelade i moment inkl F

Problemlösning

Betyg F
Insats krävs
Betyg E
På väg mot C
Betyg C
På väg mot A
Betyg A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett…. genom att välja och använda strategier och metoder med….
….i huvudsak fungerande sätt …viss anpassning till problemets karaktär.
….relativt väl fungerande sätt …förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
….välfungerande sätt …god anpassning till problemets karaktär.
Enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven…
… bidrar till att formulera modeller.
….formulerar modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
…formulerar modeller..
Eleven för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Resonemangen är… Förslag på alternativa tillvägagångssätt. Eleven kan…
…enkla och till viss del underbyggda …bidra till att ge något förslag.
…utvecklade och relativt väl underbyggda …ge något förslag..
…välutvecklade och väl underbyggda … ge förslag.

Begrepp och uttrycksformer

Betyg F
Insats krävs
Betyg E
På väg mot C
Betyg C
På väg mot A
Betyg A
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp. Kunskaperna är… Eleven visar detta genom att använda kunskaperna i…
…grundläggande …välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
…goda … bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
…mycket goda. …nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
…relativt väl fungerande sätt.
….väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Dessa resonemang är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Redovisningar

Betyg F
Insats krävs
Betyg E
På väg mot C
Betyg C
På väg mot A
Betyg A
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett…. Eleven använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, och andra matematiska uttrycksformer med…
i huvudsak fungerande sätt ….viss anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt sätt …förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt och effektivt sätt och …god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och samtal för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt ….
… som till viss del för resonemangen framåt.
….som för resonemangen framåt.
… som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Metoder

Betyg F
Insats krävs
Betyg E
På väg mot C
Betyg C
På väg mot A
Betyg A
Inom: Aritmetik Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Algebra Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Geometri Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Sannolikhet Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Statistik Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Inom: Samband och förändringar Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Val och användning av metoderna syftar till att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: