Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-17 Språkhistoria

Skapad 2017-02-21 14:28 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
Vi arbetar med svensk språkhistoria i grupp och även med ett nordiskt språk.

Innehåll

Arbetsgång

1. Ni läser i gruppen en gammal svensk text tillsammans. Vilken språkhistorisk tid kommer texten ifrån? Vad är utmärkande för skriftspråket i texten jämfört med i dag? Hjälp finns även i Svenskboken från s 92.

2. Vad handlar texten om?

3. Gör uppgifterna till!

4. Hur ska ni redovisa det som ni har kommit fram till?

5. Gör i ordning en redovisning! 

6. Välj ett av de nordiska språken som ni sedan ska redovisa om! Gå in och registrera er med hjälp av den länk som tillhör er klass!

http://nordeniskolen.org/skapa/09f452 (9A)

 http://nordeniskolen.org/skapa/6101c7 (9B)

http://nordeniskolen.org/skapa/fbdbc0 (9C)

 7. Vad är det för skillnader mellan svenskan och det språk, som ni har valt? Berätta lite om språkets historia! Uppmärksamma ord som skiljer sig från svenskan eller som heter samma men har en annan betydelse!

8. Gör i ordning en redovisning där ni antingen i grupp eller enskilt redovisar och resonerar om det som ni har kommit fram till när det gäller den språkhistoriska texten och det nordiska språket!

Uppgifter

 • Nordiskt språk, muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: