Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - tal, enheter och skala åk 6

Skapad 2017-02-21 14:33 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 2 Geometri.
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområdet innebär stora tal, skriftlig räkning med multiplikation och division, räkna med tid, skala samt olika enheter för vikt och volym.

Innehåll

Skånhällaskolan lå 2016/17 - åk 6

Arbetsområde Tal, enheter och skala

Mattebok Matte Borgen 6B.

Mål och riktlinjer

Lgr11    kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

 

Kunskapskrav och bedömning

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • läsa och skriva stora tal
 • ställa upp och multiplicera heltal och decimaltal
 • multiplicera decimaltal med 10 och 100
 • dividera decimaltal med 10 och 100
 • dividera när det blir decimaltal i svaret
 • kunna räkna med tid
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
 • förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
 • kunna använda olika enheter för vikt och volym

Arbetssätt

Enskilt arbete med Matte Direkt Borgen 6B.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal

Arbete med lämpliga appar i iPad.

Frågesporter på tid genom Kahoot.

Utvärdering/reflektion

Diagnos

Efter diagnos:

 • Fortsatt repetition/breddning inom området

alternativt

 • Fortsatt fördjupning inom området

 

Området "Tal" arbetas med under vecka 3-8, området "Enheter" arbetas med under vecka 8-14.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Tal, enheter och skala

Kunskapsmatris - Tal, enheter och skala

F
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området
E
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
C
Eleven visar goda kunskaper inom området
A
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
Stora tal
kunna läsa och skriva stora tal.
Du har grundläggande förmåga att läsa och skriva stora tal.
Du har god förmåga att läsa och skriva stora tal.
Du har mycket god förmåga att läsa och skriva stora tal.
Uppställning - multiplikation
kunna ställa upp en multiplikation, både med heltal och decimaltal.
Du har grundläggande förmåga att ställa upp en multiplikation.
Du har god förmåga att ställa upp en multiplikation.
Du har mycket god förmåga att ställa upp en multiplikation.
Multiplicera med 10 och 100
kunna multiplicera med 10 och 100.
Du har grundläggande förmåga att multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Du har god förmåga att multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Du har mycket god förmåga att multiplicera decimaltal med 10 och 100.
Uppställning - division
kunna ställa upp en kort division, både med heltal och decimaltal.
Du har grundläggande förmåga att ställa upp en division.
Du har god förmåga att ställa upp en division.
Du har mycket god förmåga att ställa upp en division.
Division med 10 och 100
kunna dividera med 10 och 100.
Du har grundläggande förmåga att dividera decimaltal med 10 och 100.
Du har god förmåga att dividera decimaltal med 10 och 100.
Du har mycket god förmåga att dividera decimaltal med 10 och 100.
Tid och hastighet
kunna räkna med tid samt göra enkla beräkningar med hastighet.
Du har grundläggande förmåga att räkna med tid och hastighet.
Du har god förmåga att räkna med tid och hastighet.
Du har mycket god förmåga att räkna med tid och hastighet.
Enheter för vikt och volym
kunna använda olika enheter för vikt och volym.
Du har grundläggande förmåga att använda enheter för vikt och volym.
Du har god förmåga att använda enheter för vikt och volym.
Du har mycket god förmåga att använda enheter för vikt och volym.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: