Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 4, Strandskolan 16/17

Skapad 2017-02-21 14:34 i Strandskolan Tyresö
Grundskola 4 Slöjd

Innehåll

1. Maskinsömnad och lövsågning.

Under år 4 kommer ni att lära er att använda symaskinen och få grunderna i sömnad. Ni kommer att göra ett enklare sömnadsarbete i form av en personlig slöjdpåse att ha och förvara era slöjdarbeten i fortsättningsvis. Ni kommer att måla tyg till påsen på aktuellt tema och göra en kreativ och personlig utsmyckning av den.

I trä/metallslöjden kommer ni att få lära er att handskas med lövsågen och skapa olika kreativa produkter utefter tema och förmåga.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar på de olika momenten/teknikerna som efterföljs av praktiskt arbete. Eleverna kommer att göra en uppkörning på symaskinen efter att under flera lektioner övat och repeterat de vanligaste momenten på maskinen. När de visat att de klarar rådande säkerhetsföreskrifter samt de maskinens grundläggande moment tilldelas de ett körkort på symaskinen.

Vid lektionens slut övar eleverna sig på att analysera dagens arbetsinsats genom att svara på fyra frågor i sitt planeringshäfte.5. Bedömning

Eleverna kommer att dokumentera sitt arbete i sitt planeringshäfte, från idé till färdig produkt med utvärdering. 

6. Kunskapskrav

Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Tyresö Slöjd år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: