Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika sorters texter.

Skapad 2017-02-21 14:42 i St Mellby skola Alingsås
Inom detta arbetsområde kommer eleven träna på och utveckla sitt skrivande. Både genom språkets struktur och olika strategier för att skriva olika typer av texter. Eleven kommer att få möjlighet att lära sig att skriva återberättande, beskrivande, Instruerande, Berättande, argumentarande och förklarande texter.
Grundskola 6 Svenska
Inom detta arbetsområde kommer eleven träna på och utveckla sitt skrivande. Både genom språkets struktur och olika strategier för att skriva olika typer av texter. Eleven kommer att få möjlighet att lära sig att skriva återberättande, beskrivande, Instruerande, Berättande, argumentarande och förklarande texter.

Innehåll

Syfte - Varför?

Eleverna ska utveckla sitt skrivande både genom språkets struktur och olika strategier för att skriva olika typer av texter.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi arbetar med att skriva olika sorters texter, så som återberättande, beskrivande, instruerande, argumentarande och förklarande texter. Vi kommer bland annat att arbeta med olika former av kamratbedömning.

Vi kommer varje vecka att starta upp med en gemensam genomgång där vi fördjupar oss i varje texts specifika struktur och språkliga drag. Därefter kommer du som elev få börja planera ditt eget skrivande och komma igång med ett första utkast. När ditt första utkast är färdigt kommer du i en mindre grupp få arbeta med kamratbedömning där ni ger varandra respons på era texter. Till sist kommer du få redigera och renskriva din text.  

 

 

 

Uppgifter

 • Att skriva en Fakta text

 • Att skriva en berättelse/saga

 • Att skriva en argumenterand text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Att skriva olika sorters texter.

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Ge omdömen & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: