Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kompis röd ekorre

Skapad 2017-02-21 15:51 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Är att stärka gruppkänslan och relationerna i gruppen genom kommunikation och samspel. För att varje barnen ska få det de har rätt till och därmed kunna utvecklas i sin fulla potential.

Innehåll

Strävansmål

 • Vi vill med detta tema fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 
 • Öka barnens förståelse att hantera sina och andras barns känslor.
 • Främja varje individs kamratrelationer. 
 • Skapa en trygg och glad grupp där alla barn känner sig trygga både med sina kamrater och pedagoger.
 • Ge barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och förmågan att kunna uttrycka sina känslor och tankar

 Vad ska utvärderingsdagen utmana.

 • Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna: Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp. 

Vem/vilka deltar under dagen:

 • Just nu är vi sex barn och en pedagog på Röda Ekorren. Alla barn ska kunna delta i processerna utefter sin förmåga. 

Förberedelser:

 • Pedagogen gör en insamling av material och tänker igenom upplägget. 

Aktiviteter:

Vi kommer arbeta med olika uttrycksformer som:

- sagostunder

- skapande aktiviteter

- lek och rörelse 

- Sherborne övningar 

Efterarbete:

 • Pedagogen kommer dokumentera barnens tankar och kommentarer.
 • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den 
 • En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan pedagogen och barn: Hur gick det? Hur fortsätter vi? Uppnåddes målen?

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: