Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SkellefteåTeknik

Skapad 2017-02-21 16:22 i Gnarps skola Nordanstig
Arbete i NO-Teknik där eleverna får undersöka, experimentera, analysera, dokumentera och samarbeta.
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)

Innehåll

Centralt innehåll


Arbetssätt

SkellefteTekniken är ett undervisningsmaterial där eleverna i par undersöker, experimenterar, analyserar och dokumenterar sitt arbete. Samarbetet eleverna emellan är en viktig del i arbetet.
Arbetsmaterial: SkellefteTeknik , lådor med olika arbetsuppgifter inom området NO-Teknik.

Kunskapskrav


Bedömning

Följande kommer att bedömas:
Aktivt deltagande
Samarbetsförmåga
Förmåga att följa en instruktion och genomföra en uppgift
Enkel dokumentation


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: