Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer åk 6

Skapad 2017-02-21 16:54 i Gottsundaskolan Uppsala
Matteborgen 6b Kap 9 Räkna med likheter, lösa ekvationer samt tolka och skriva uttryck.
Grundskola 6 Matematik
Vi har tidigare arbetat med likheter, förut med tomma rutor eller symboler nu kommer du använda bokstäver.

Istället för likheter kallar vi det nu ekvationer. Allt du behöver tänka på att det skall vara lika på båda sidor om likhetstecknet.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska sitationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Det här ska vi bedöma

 • Din förmåga att
 • förstå likhetstecknets betydelse
 • räkna med likheter
 • lösa ekvationer
 • tolka uttryck
 • skriva ett uttryck med variabler
 • lösa problemlösning

Det här ska vi göra

 • räkna med likheter
 • lösa ekvationer, ta redan på vad ex x har för värde
 • tolka uttryck med variabler
 • skriva uttryck med variabler 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Algebra

Jag känner mig:

osäker
ganska säker
säker
Likheter
Ta reda på vilket tal det skall stå i tomma rutan för att det skall stämma.
Likheter
Ta reda på vilket tal som skall stå istället för x för att det skall stämma
Ekvationer
Lösa ekvationen ex x + 8 = 14
Variabler
Förstå vad en variabel är a a + 4
Uttryck
Förstå vad ett uttryck är a + 7
Uttryck/Ekvation
Skillnaden på ett uttryck och ekvation.
Skriva ett uttryck
Skriva ett uttryck för ex arean av en rektangel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: