Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 "Vad ska man tro på ?"

Skapad 2017-02-21 17:00 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur ska man veta vad som är sant? Vem bestämmer vad vi ser i vårt flöde på Internet? Vad innebär vinklad information och hur vet man vem som är primärkällan? Detta är exempel på vad du kommer att få arbeta med i detta tema. Du kommer att granska sociala medier. Sedan ska du med din grupp kritiskt granska en specifik källa och resonera över källans trovärdighet och syfte. Grupparbetet redovisas muntligt.

Innehåll

 • Genomgång av sociala medier och Viralgranskaren.
 • Diskussioner om sociala medier och källkritik.
 • Ämnesbegrepp.
 • Redovisning muntligt på valfritt sätt, t.ex Power Point eller teater.
 • Kamratrespons av annan grupps redovisning.
 • Utvärdering av grupparbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska år 7-9 "Vad ska man tro på ?"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källkritik
Med hjälp av Skolverkets mall och verktyg som Viralgranskaren granskar du den källa du ska redovisa med gruppen.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från någon källa och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från olika typer av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förstärka texter
Redovisa grupparbetet med valfritt estetiskt uttryck, t.ex Power Point eller drama.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala /redovisa
Redovisning i grupp om källkritik.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: