Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vårterminen 2017

Skapad 2017-02-21 22:08 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 5 Engelska
Under vårterminen fortsätter vi att utgå från läroboken Magic 5 men vi kommer även arbeta med lite annat material. Vi läser texter, lär oss glosor, gör hörövningar, gör presentationer och framförallt- pratar engelska.

Innehåll

Kunskapskrav

 

* förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

* formulera sig och kommunicera i tal och skrift

* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förteelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6

Har ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Läsa
Du har ännu inte nått målen.
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Du har ännu inte nått målen.
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska.
Skriva
Du har ännu inte nått målen.
Du formulerar dig enkelt och begripligt.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du har ännu inte nått målen.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt i muntlig interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt i muntlig interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt i muntlig interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: