Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 8

Skapad 2017-02-22 09:31 i Provskola - grundskolan Alingsås
Arbetsområdet behandlar ekologiska system i vår natur. Vilka val kan vi göra för att nå en hållbar utveckling? Planeringen användes vid k-dagen 7 mars 2017, Alingsås kommun.
Grundskola 8 Biologi
Arbetsområdet behandlar ekologiska system i vår natur. Vilka val kan vi göra för att nå en hållbar utveckling? Planeringen användes vid k-dagen 7 mars 2017, Alingsås kommun.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi ska lära oss hur viktigt det är att ha kunskap om hur ”naturen” fungerar. Hur vi människor påverkar naturen och lätt kan skapa obalans som sedan slår tillbaka på oss själva genom tex översvämningar mm. Vi ska också prata om hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Konkreta mål:

 • Planera, genomföra och redovisa på något sätt en fältstudie
 • Förstå och kunna berätta, rita vad som händer i fotosyntesen
 • Beskriva kolets och vattnets kretslopp
 • Använda nedanstående begrepp för att beskriva hur ett ekosystem fungerar
 • Skriva en text, där du argumenterar om hur vi människor påverkar och kan skapa obalans – tex miljöförstöring i våra ekosystem, men också hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Bedömning:

    Jag kommer att bedöma:

 - hur väl du kan beskriva och förklara fotosyntesen och de olika kretsloppen.

 - hur väl du kan använda begreppen för att förklara, muntligt och skriftligt, flödet i ekosystemen

 - hur väl du kan planera, genomföra och redovisa en fältstudie

 - hur du resonerar kring ditt ”problem” gällande hållbar utveckling

 

Undervisning:

Vi startar med en kort repetition av fotosyntesen. Därefter så har vi en minikurs i ekologi där vi går igenom viktiga begrepp. Vi tittar på film och ritar mycket på tavlan för att få grunderna.

Vi kommer att genomföra en fältstudie i grupp, i ett närliggande ekosystem.

Ni kommer att få ett prov på minikursen i ekologi.

Fältstudien redovisas muntligt och eller skriftligt.

Du kommer också att få enskilt eller i grupp diskutera, argumentera runt ett problem som rör hållbar utveckling tex motorväg – järnväg eller militanta veganer - är det ok att göra inbrott för att släppa ut minkar.

 

Viktiga begrepp:
Fotosyntes, ekosystem, biotiska och abiotiska faktorer (dvs levande och icke levande faktorer), population, energikedja, energiväv, energipyramid, konsument, producent, nedbrytare, kolets och vattnets kretslopp, hållbar utveckling och biologisk mångfald

 

 

Uppgifter

 • Argumentationsuppgift - Ekologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: