Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk mytologi - Antiken

Skapad 2017-02-22 09:59 i Britsarvsskolan Falun
Litteraturläsning av antiken för åk 7
Grundskola 7 Svenska
Nu ska du få göra ett stort kliv på ungefär 2 700 år tillbaka i tiden, till antikens Grekland, då den mäktige guden Zeus härskade. Litteraturen från Antikens Grekland är en skatt som har betytt mycket för utvecklingen av vår västerländska litteratur. Den grekiska mytologin har satt sina spår överallt, från litteratur, film och musik till historia, filosofi och religion.

Innehåll


Syfte
Syftet är att du ska få kännedom om

några av Homeros verk och få vetskap om hur berättelser från den tiden har påverkat dagens litteratur och litteratur från andra tider. 
hur ord och talesätt från den tiden användes då och hur de används i dag.


Arbetssätt
Du kommer att få:

lyssna till föredrag om grekisk mytologi 
se filmer som förklarar myter.
läsa faktatexter och myter, sammanfatta och återberätta någon av dem.
lära dig fakta och besvara frågor
lära dig om några ord och talesätts betydelse och ursprung
se filmen "Odysseus" och jämföra den med Homeros berättelse om Odysseus.
diskutera hur den grekiska mytologin har påverkat litteraturen..


Bedömning
Det blir ett skriftligt prov.

På provet ska du kunna

besvara dessa frågor;

 • Vad är en myt?
 • När uppstod den grekiska diktningen?
 • Hur berättades dessa guda- och kungaberättelser?
 •  
  Berätta om Homeros och hans verk Iliaden och Odysséen.

 • Berätta om de gudar och platser som nämns i häftet. Du ska veta vilka de var och vad de hade för uppgift.

 • Förklara de ord och talesätt som du har arbetat med i häftet (ordens ursprung). Vilka personer eller händelser går orden tillbaka på? Vad betyder orden i dag?

 • Resonera kring hur dessa myter påverkat litteraturen, vilka efterföljare finns i bokform och i film

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Matris till antikens litteratur och drama, år 7

Rubrik 1

Litteraturhistoria
F
E
C
A
läsa
Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
Verkets historiska och kulturella sammanhang
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva
Språklig variation och anpassning till normer och strukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Förstärkning och levandegörande av budskap
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala
Muntliga redogörelser
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Grekisk mytologi - Antiken

Rubrik 1

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Aspekt 1
Besvara frågorna 1.Vad är en myt? När uppstod den grekiska diktningen? Hur berättades dessa guda- och kungaberättelser. .
Ny aspekt
2. Berätta om Homeros och ... hans verk Iliaden och Odysséen.
Ny aspekt
3. Berätta om de gudar och platser... som nämns i häftet. Vilka de var och vad de hade för uppgift. Sammanfatta och återberätta en myt
Ny aspekt
4. Ordens ursprung och betydelse i dag Förklara de ord och talesätt som nämns i häftet. Vilka personer och/eller händelser går orden tillbaka på? Vad betyder de i dag?
Ny aspekt
5. Resonemang... kring hur den grekiska mytologin har påverkat litteratur och film
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: