Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska- och amerikanska revolutionen

Skapad 2017-02-22 10:20 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 8 Historia
Under de kommande tre veckorna v.9-11 skall ni arbeta med ett grupparbete om franska- och amerikanska revolutionen. Ni delas in i grupper 3 och 3 och genom lottdragning väljs er revolution ut. Denna gång kommer jag inte vilja ha något inlämnat av er, utan ni skall läsa in er på fakta om er revolution, antingen genom läroboken eller sidor på Internet. Därefter skall ni skapa en presentation i valfritt presentationsprogram, förbereda er som grupp för att redovisa under minst 5 minuter om den revolution ni fått tilldelad. Vi jobbar med skapande av presentationer under 2,5v för att ni under slutdelen av v.11 skall vara väl förberedda för att presentera ert arbete.

Innehåll

Amerikanska- och franska revolutionen grupparbete år 8 Aspenskolan v.9-v.11

Ni kommer under de kommande tre veckorna jobba med franska- och amerikanska revolutionen. Arbetet sker i grupper om 3 elever. Grupperna får ni denna gång bestämma själva, men vi kommer låta lottdragning avgöra vilken av revolutionerna ni ska jobba med.

Ni samlar in er fakta genom läroboken i historia, samt genom källor från Internet, tänk på att vara källkritiska då ni väljer Internet. Dubbelkolla alltid uppgifter ni hittar på nätet.

Slutprodukten av detta arbete är att ni tillsammans som grupp skall genomföra en muntlig presentation på minst 5 minuter där ni redogör för den revolution som ni jobbat med. Ni skall bland annat i presentationen beskriva orsakerna till revolutionen ni arbetar med, de stridigheter som förekom samt vad konsekvenserna av revolutionen blev. Det är viktigt att samtliga i gruppen är delaktiga under lektioner samt under presentationen.

Jag vill att ni skapar en presentation i Powerpoint eller med hjälp av annat presentationsprogram som ni använder er av vid presentationen. Vecka 9-10 och halva v.11 kommer ni få på er att skapa presentationerna och öva in er på hur ni skall presentera under de senare lektionerna v.11 kommer ni att få presentera era arbeten.

Nedan ser ni förslag på sådant som ni kan behandla i er presentation.

Centrala innehåll

 

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid

användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Förslag på sådant som ni kan behandla i er presentation

Amerikanska revolutionen s.194-203

Beskriv förutsättningar för människor i Amerika innan revolutionen:

 • Vilka länder hade kolonier där?
 • Varför hade människor valt att emigrera till Amerika?
 • Visa gärna med kartor.

Hur var förhållandena mellan ursprungsbefolkningen (indianerna) och nybyggarna?

Hur såg förhållanden mellan de 13 brittiska kolonierna och Storbritannien ut innan revolutionen?

Vad kom att förändra förhållandena mellan de brittiska kolonierna i Amerika och Storbritannien?

Vad var ”The Boston Tea Party”?

Vad var självständighetsförklaringen, och vem var självständig från vem?

Beskriv i stora drag krisförloppet under revolutionen.

Beskriv den författning (grundlag) som blev en av konsekvenserna av revolutionen.

Vilka demokratiska brister innehöll den ursprungliga författningen?

 

Franska revolutionen s. 206-219

Vilka var orsakerna till den franska revolutionen?

 • Hur var ståndssamhället uppbyggt?
 • Hur var ekonomin?
 • Hur inspirerade upplysningens tankar?
 • m.

Beskriv händelseförloppet under revolutionen, t.ex.:

 • Stormningen av Bastiljen
 • Kungen på flykt
 • Angrepp på Frankrike från andra länder.
 • Kungen avrättas.
 • Skräckväldets fall.

Slagorden: Frihet – Jämlikhet - Broderskap

Hur slutade revolutionen – vad blev konsekvenserna.

Napoleons tid som kejsare

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: