Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens historia

Skapad 2017-02-22 11:09 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

        Föra resonemang kring hur kristendomen startade. Hur den påverkade och påverkades av samhället - hur den förändrades och

             hur den förändrade människors levnadsvillkor och handlingar.

        Beskriva och förklara samband mellan händelser och skeenden samt mellan olika tidsperioder.

        Föra resonemang om likheter och skillnader inom den kristna religionen.

 

ARBETSSÄTT - Vad? Hur?

Du får ta del av genomgångar om historiska händelser och skeenden kring kristendomens ursprung, spridning och utveckling. Vi läser gemensamt i häftet om kristendomen. Ni arbetar tillsammans med olika ämnesspecifika begrepp och tränar er i att beskriva, förklara samt sätta dessa i ett sammanhang. Ni tränar på att skiva ner all information i sammanhängande text. Ni använder begreppen, beskriver, förklarar och visar att ni förstår hur religioner kan påverka och påverkas av samhällen. Ni trävar i att se sambanden mellan människa, samhälle och religion. All information - Powerpoint, veckoschema m.m. finns i Showbie.

 

BEDÖMNING 

Du visar dina kunskaper genom i ett prov torsdag den 16 februari.

I provet visar du din kunskap genom att:

  • ...beskriva och förklara hur kristendomen spreds över världen
  • ...visa att du känner till kristendomens grundtankar – centrala tankegångar, urkunder och religiösa uttryck och handlingar inom religionen - tron, Jesus, symboler, monoteistisk religion, treenigheten, högtider som påsk och jul, sakrament, gyllene regeln
  • ...förklara varför kristendomen delades i tre stora inriktningar (Katolsk- Ortodox samt Protestantisk tro) och vad som skiljer dem åt.

Matriser

Re
Kristendomens historia

Når inte kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Beskriva och förklara hur kristendomen startade.
Du visar inte tillräckliga faktakunskaper kring hur kristendomen startade.
Du visar grundläggande faktakunskaper kring hur kristendomen startade och beskriver kort viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du visar goda faktakunskaper kring hur kristendomen startade och förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du visar mycket goda faktakunskaper kring hur kristendomen startade och förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Använda begrepp
Du använder inga ämnesspecifika begrepp.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som förklaras och används på ett begripligt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp på ett sätt som fördjupar ditt resonemang.
Kristendomens grundtankar
Du beskriver inte tillräckligt om kristendomens grundtankar.
Du kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Kristendomens spridning - beskriva samband med underbyggda (fakta) resonemang
Du kan utifrån undersökningar om hur religionen påverkades av samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religionen påverkades av samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religionen påverkades av samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kristendomens olika inriktningar
Du för enkla resonemang kring varför kristendomen delades i olika inriktningar. Du visar något exempel på likheter och skillnader mellan katolsk- och ortodox tro.
Du för utvecklade resonemang kring varför kristendomen delades i olika inriktningar. Du kan förklara vilka likheter och skillnader som finns mellan katolsk- ortodox samt protestantisk tro.
Du för välutvecklade resonemang kring varför kristendomen delades i olika inriktningar. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt kring likheter och skillnader mellan katolsk- ortodox samt protestantisk tro.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: