Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2017-02-22 12:18 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 2 Bild
Pedagogisk planering år 2

Innehåll

Pedagogisk planering i bild åk 2

 

 

Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven:

 

‐ utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder

  med hjälp av varierande metoder och tekniker.

‐ blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och

  kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras bilder.

‐ utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av att bilden bär

  betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande.

-påbörjar sitt lärande mot digitaliserande bilder: använda kamera samt dator som hjälpmedel i bildanalys, bildframställande.

 

Bedömningen gäller:

‐ elevens förmåga att tolka, förstå, framställa och använda samt uttrycka sig i bild.

‐ elevens självständighet och variation i sättet att skapa bilder och former, undersöka

 bildmässiga problem och finna kreativa lösningar samt delta aktivt i lärandet.

 

Konkretisering av målen:

‐ du använder dig av de tekniker du har lärt dig

‐ du deltar i samtal om bilder i tex böcker, du kan berätta om egna bilder

‐ du kan illustrera dina egna berättelser

-du kan samt vågar använda olika material för att framställa en bild

 

Undervisning:

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande material:

naturmaterial, lera, blyerts, kritor, färgpennor, vattenfärger, flytande färger, klippövningar och digitala verktyg såsom; kamera/dator.

Under läsåret kommer vi att koppla ämnet Bild till arbetsområden inom So, No samt Sv för att på ett konkretiserade vis sammanlänka Bild med övriga ämnen i skola

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: