Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och Humor 2017

Skapad 2017-02-22 12:20 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Elever skapar en revy på temat musik och humor
Grundskola F Musik
Vi pratar om humor. Vi samlar kunskap på tavlan. Vi sjunger tokiga och roliga sånger. Vi övar att framföra/stå på scen. Vi kanske gör en KNASODIfestival!

Innehåll

VAD

Musik och humor är både glatt och sorgset, snällt och lite omilt ibland. Humor är en komplex situation där något oväntat händer och man inte vet hur man ska reagera. Musik och humor passar dessutom mycket bra ihop. Rätt gjort kan man skämta utan att kränka någon även om det i botten handlar om allvarliga ting.

Vi lär om musik och humor och om att framträda och eventuellt gör vi en föreställning ihop med alla sexor.Det blir i så fall en slags revy vi kallar för Knasodifestivalen som vi kan bjuda in föräldrarna till.

Det finns många roliga sånger. Bara i Sverige finns fantastiska låtskrivare, sång- och revyartister att lära känna. I detta arbetsområde presenteras ett tjugotal kända tokroliga sånger som vi sjunger och talar om, dansar, leker och dramatiserar kring. Vi övar samtidigt att något analysera, reflektera och tolka texterna, musiken, stil, innehåll och budskap och dess sammanhang.

Det finns också en rik flora av humoristiska underhållare. Dessa talar vi om och så samlar vi dem på tavlan i underrubriken, så att elever själva kan söka på dem. Youtube och Wikipedia räcker då långt.

Sedan övar vi också att uppträda lite utifrån vad var och en känner sig bekväm med.

HUR

Alla sjunger sånger som är roliga, tokiga och härliga. Alla bidrar till samlandet av humor. Alla berättar, samtalar och prövar att framföra något utifrån eget val.Efter ett tag väljer eleverna en låt, en sketch, eller någon annan humoristisk insats eller någon annan roll som man lär sig av att utföra och som också kaningå om vi sätter upp en föreställning. 

NÄR

I musikundervisning v. 2 - 12 

REDOVISNING

Om alla vill kan vi ha en alternativ melodifestival med tokiga sånger och humor. Då kan vi bjuda in familjer och vänner och framföra allt i bamba. Information kommer då så snart det är möjligt. Visat lärande dokumenteras och bedöms kontinuerligt i undervisning. 

När eleven deltar, medverkar, och utvecklar förmågor visar eleven lärande. Visat lärande bedömer jag i undervisningens olika lärsammanhang. Då kommunicerar vi detta muntligt och sedan dokumenterar jag i Unikum/Planering/Musik/Bedömningsmatris.

BEDÖMNING/DIALOG

Efter varje arbetsområde får eleverna en skriftlig uppgift. Den finns på Unikum/Planering/Uppgift. Där berättar eleven om vad den gjort och om vad den lärt sig, Frågor och underlag finns alltid. Det vi då gör är att föra en skriftlig dialog om eget lärande. Detta är nödvändigt för att jag ska se en utvecklad förståelse. Eleven skriver och får alltid ett formativt svar. I dessa dialoger får jag lära mig mer om hur väl eleven kan formulera vad den tänker. Jag får möjlighet att ge ökat stöd och får också ett tydligare bedömningsunderlag. Arbetsområdet i sin helhet finns alltid här, som i detta fall Unikum/Planering/ Lokal pedagogisk planering/Knasodifestival. Där kan man från hemmet också kommentera och fråga om arbetet i musiksalen. Därifrån får familjer insyn och kan hjälpa till när elever ska reflektera över eget lärande.

En gång per termin, inför betygsättning är det också lämpligt att ta del av bedömningen. Där kan hemmet också föra skriftlig dialog om själva bedömningen: Unikum/Planering/Bedömningsmatris. Skriver ni längst ner i kommentarrutan så svarar jag på tankar om just bedömning, kunskapskrav, måluppfyllelse och betyg.

VÄRDEGRUNDSMÅL 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (LGR 11)

 

Uppgifter

 • Musik och Humor

 • Musik och Humor

 • Musik och Humor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: