Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemmet Tunet, pulkaåkning

Skapad 2017-02-22 12:41 i Tunets skola Borlänge
Att lyckas med en lektion kring pulkaåkning.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
En lyckad lektion/pa-pass i pulkaåkning.

Innehåll

Förbered i ett utskick om att eleverna ska ha med sig hjälm om backen som är tänkt kräver det.

(Om ett spontant pass planeras samma dag, se till att det finns hjälmar).

Välj lämplig dag då snötillgången avgör om genomförande är möjligt.

Om eleven själv får ta med åkdon, se till att det inte är någon del som sticker ut och som kan skada andra i backen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: