Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kom igång med musik!

Skapad 2017-02-22 15:18 i Nyhammars skola Ludvika
PP för arbetsområdet "Kom igång med musik" år 3
Grundskola 1 – 3 Musik
Nu är det dags för musik! Vi ska sjunga och leka med rytmer och ord och skaffa oss en gemensam musikgrund att stå på för den fortsatta musikundervisningen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi sjunger sånger och leker med rytmer i olika musikaliska genrer.
Vi lär oss att värma upp vår röst och varför det är viktigt.
Vi skapar ett litet "musikbibliotek" med några enkla och roliga sånger som vi alla kan utantill.
Vi lyssnar på och samtalar om/kring några olika kända musikstycken.

Hur ska vi lära oss detta?

Under de första veckorna av terminen kommer du att få:

*sjunga några svenska och engelska sånger
*lyssna på/samtala om olika sorters musik
*leka med rytmer och rörelser
*lära dig några enkla övningar för att vårda rösten
*koppla musik/sång/rörelser till andra ämnesområden som är aktuella i klassen, bland annat bild, geografi och biologi.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

*delta i gemensam sång/lek/rytmik
*samarbeta med andra för att skapa musik och sång -  använda olika sätt att uttrycka dig på (t.ex. imitation, improvisation och skapande med text, bild, ljud, rytmer och rörelse).
*samtala om musikupplevelser

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få många tillfällen till att sjunga/leka gemensamt med din grupp.
Du kommer att få arbeta tillsammans med andra med olika uppdrag. 
Du kommer att få lyssna på olika sorters musik och sedan prata om vad du har upplevt.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Syfte
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.


Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kom igång med musik!

MUSIK åk 1-3

Grundskola 1 – 3 LGR11 Mu Matris för bedömning av de generella förmågor som ska utvecklas under musiklektionerna. MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
SJUNGA unison sång, kanon och växelsång
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar sig med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Anpassar sig efter takt/rytm.
.
Aspekt 2
MUSIKSKAPANDE Skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. imitation, improvisation och skapande med text, bild, ljud, rytmer och rörelse).
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Samarbetar med stöd och skapar med hjälp i olika former.
Samarbetar med visst stöd och skapar i olika former och prövar olika idéer.
Samarbetar och skapar i olika former. Prövar och omprövar egna idéer.
Aspekt 3
SAMTALA OCH BESKRIVA Musikupplevelser och musikens påverkan. Beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor
 • Mu  1-3
Samtalar kring musikupplevelser. Beskriver med hjälp på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett enkelt sätt vad man upplever.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt vad man upplever. Gör enkla kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: