Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA - skriva

Skapad 2017-02-22 15:30 i Bodaskolan Älvkarleby
Du kommer arbeta tillsammans med klassen med samma uppgifter men efter det centrala innehållet och bedömningen från SvA.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Skriva är en av nycklarna till att nå kunskap. Beroende på vem som ska läsa sin text behöver man anpassa den. Vi skriver inte på samma sätt i en faktatext som ett brev till farmor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom detta arbetsområde kommer du att träna förmågan att kommunicera i skrift. Du kommer bland annat att... 

 • utveckla din skrivprocess. 
 • använda strategier vid skrivande som tex. tankekartor.
 • förstå skillnader mellan olika texttyper.
 • skriva miljö- och personbeskrivningar.
 • följa stav- och skrivningsregler som att använda punkt, stor bokstav och skiljetecken som .?!
 • veta vad ordklasser är.
 • ta och ge respons och omarbeta texter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma dina texter som du skriver och de kamratbedömningar du gör.

Jag kommer då titta efter att du har förmågan att...

 • använda de typiska strukturerna för de olika texterna.
 • följa grundläggande regler för stor bokstav och skiljetecken som .!?():
 • ge enkel respons på andras texter.
 • bearbeta dina texter efter respons.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta med att skriva olika sorters texter som berättelser, insändare och argumenterande texter.

Vi kommer tillsammans gå igenom vad som är utmärkande för varje sorts text och vad som bör finnas med i olika sorters texter.

Vi kommer även arbeta med kamrat- och självbedömning. Du kommer få möjlighet att läsa och ge respons på andras texter men även möjlighet att efter respons förbättra dina egna texter innan jag bedömer dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: