Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akvarium

Skapad 2017-02-22 16:11 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi använder oss av ett Akvarium som verktyg i arbete med färg och värdegeundsfrågor.

Innehåll

Nuläge

Vår barngrupp består av 2-3 åringar som har många starka viljor. Genom att arbeta med ett gemensamt projekt hoppas vi på att skapa en vi känsla.  

Mål

Vi vill skapa en vi känsla i barngruppen.

Utveckla barnens empatiska förmåga.

Bekanta sig med grundfärgerna och kunna förstå innebörden av talen 1-3.

Syfte

Syftet med ett akvarium på Nyhemsgården är att skapa naturliga diskussioner om värdegrundsfrågor. Dessutom lyfts barnets empatiska förmåga genom att det får visa omsorg för andra. Fiskarna behöver mat, ljus, nytt vatten,värme och städning för att må bra. Barnen lär sig även turtagande. 

Eftersom fiskar ser olika ut i färg och form och storlek har vi börjat med att prata om färger

Nya fiskar tillkommer, fiskar dör, fiskar föds, fiskar som fryser ut andra fiskar, fiskar som blir sjuka, olika form, färg och kön blir naturliga samtalsämnen som gör det lättare för de mindre barnen att koppla till vår egen värld.

 

Genomförande

Vi går till akvariet med jämna  mellanrum för att diskutera värdegrundsfrågor.

Vi presenterar en grundfärg intaget då barnen får bekanta sig med färgen genom att leta fiskar i den färgen. Vi använder oss av den aktuella färgen när vi har skapande. 

På samlingen kommer vi att prata mycket om hur man är mot andra människor. Med hjälp av böcker vi lånar från biblioteket förklarar vi för barnen hur handlingar påverkar andra både negativt och positivt. 

Alla barn i gruppen deltar i aktiviteterna

Läsåret 16/17

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnens lärande och delaktighet utifrån planeringen.

Vi dokumenterar med bilder och text med hjälp av ipad.

Personalen på Ängen har ansvar för att dokumentationen blir utförd.

Ansvar

Pedagogerna på Ängen tar ansvar för att genomförandet blir gjort.

Uppföljning

Vi följer upp och utväderar på våra avdelningsplaneringar som vi har en gång i veckan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: