Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige / Norden

Skapad 2011-03-08 15:12 i Näsvikens skola Hudiksvall
Lpp för arbete i geografi inom området Sverige och Norden. Matris för geografi 1-6
Grundskola 4 – 5 Geografi
Utifrån arbetssedeln "Tema Norden" ska du göra ett arbete om våra länder i norden.

Innehåll

Geografi - syfte

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Alla människor har därför ett ansvar för hållbar utveckling. Vi lever i samspel med allt i vår omgivning med olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Du kommer att jobba i Boken om Sverige & Boken om Europa. Arbetet kommer att bestå av kartkunskap och geografiska fakta. Förmågan att använda kartor och globen ges möjlighet att utvecklas. Studier kommer att handla om natur, klimat, kultur och samhällsliv.

Du ska även att göra ett eget skriftligt arbete där du visar att du har kunskap om övriga länder i norden.

Mål med undervisningen

Målen med undervisningen i geografi är att:

* få ökad förståelse för olika levnadsvillkor i Sverige & Norden
* utveckla förmågan att redogöra för fakta så att mottagaren förstår
* utveckla förmågan att lyssna aktivt
* utveckla förmågan att söka och bearbeta information
* kunna använda olika typer av källor och kritiskt granska dessa( tex förstå vad en karta är och hur den används)

centralt innehåll

  • Du ska kunna namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.Topografiska och tematiska kartor.
  • Jordens naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.

Så här kommer du att arbeta för att nå målen: * arbeta med boken om Sverige. *ett eget arbete om Norden. (enl. arbetssedel Norden) * träna Sveriges och Nordens namngeografi * Läsa i "boken om Sverige", "boken om Europa" och svara på frågorna enligt checklistan. * kartkunskap / blindkartor *skriva faktatexter * arbeta med olika typer av källor (t.ex. lärobok, dagstidning, Internet, kartbok) * lära oss några ord & fraser på de Nordiska språken

Uppgifter

  • Arbetssedel Tema Norden

Matriser

Ge
Geografi

Bedömningen avser

Karta
Ökar sin förståelse för människans levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om natur och samhälle och om sambanden däremellan i olika delar av världen.
Ha kännedom om och kunna använda enkla kartor i sin närmiljö.
Kan berätta om vad en karta är och hur den används. Vara förtrogen med globen och känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt kunna uppskatta avstånd.
Ha förståelse för olika kartors uppbyggnad och kunna tillämpa sina kartkunskaper.
Miljö
Utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer och värdera dess konsekvenser.
Ha kännedom om hur människans handlingar och naturens förändringar påverkar miljön.
Kan berätta om om hur människans handlingar och naturens förändringar påverkar miljön.
Ha förståelse för hur människans handlingar och naturens förändringar påverkar miljön.
Landskap
Mål att sträva mot: Utvecklar kunskaper om hur landskapet har förändrats under olika politiska och ekonomiska betingelser och insikter om hur landskapet fungerar som resurs.
Ha kännedom om olika enkla geografiska begrepp och några krafter som format jordytan.
Kan berätta om geografiska begrepp. Kan berätta om krafter som format jordytan och förändrat landskapet.
Ha förståelse för och kan förklara olika geografiska begrepp. Kan förklara hur krafter format jordytan och förändrat landskapet.
Naturresurser
Utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande.
Ha kännedom om vilka naturresurser vi använder (sol, vind, vatten m.m.)
Kan berätta om hur vi använder våra naturresurser.
Ha förståelse för vilka konsekvenser användandet av våra naturresurser får.
Levnadsvillkor
Vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, politiska och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt reflekterar över följderna av sådana samband.
Ha kännedom om människans levnadsvillkor (förr/nu) lokalt, regionalt eller globalt.
Kan berätta om människans levnadsvillkor (förr/nu) lokalt, regionalt och globalt.
Ha förståelse för människans levnadsvillkor (förr/nu) globalt.
Väder
Utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlevnadsfrågor.
Ha kännedom om väder, klimat och årstider.
Kan berätta om och göra egna iakttagelser om väder, klimat och årstider samt dess påverkan på människan i olika geografiska områden.
Ha förståelse för hur väder och klimat påverkar våra förutsättningar för att leva och verka på jorden.
Värdering
Utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser.
Ha kännedom om och kunna berätta om vad du upplever.
Kan berätta och dra slutsatser om vad du upplever i olika sammanhang.
Ha förståelse för och kunna argumentera för och emot.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: