Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 8

Skapad 2017-02-22 17:11 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ska du låna? Om du inte har råd att spara pengar varje månad så har du heller inte råd att låna. Att låna till konsumtion kan vara en både dyr och dålig affär, hur frestande den än kan vara för ögonblicket.

Innehåll

Mål.
När du har jobbat med det här kapitlet ska du kunna:
 • Läsa av värden i värdetabeller och grafer
 • Förstå och använda begreppen procent och promille
 • Rita värdetabell och en graf utifrån formeln för ett samband
 • Beräkna andelen och delen
 • Använda förändringsfaktorn för att räkna ut nya värdet direkt
Begrepp:
variabel, funktion, samband, koordinater, origo, linjär funktion, proportionalitet, andel, del procent, förändring

ARBETSSÄTT

Du kommer arbeta med uppgifterna från matteboken "Prio matematik 8".

Vi kommer att jobba med en problemlösning uppgifter. Du kommer att få lösa problemlösninguppgifter enskild men också i grupp.

Du förväntas delta aktivt i diskussioner om hur uppgiften kan lösas.

Du ska lyssna noga på dina klasskamrater och försöka komma med förslag på alternativa sätt att lösa uppgiften.

Du ska göra klart två nivåer i varje delkapitel.

Diskutera med läraren vilka moment ska du välja.

 Planering Matematik 8C VT 2017 v 10 - 17

V

TISDAG 11:50 – 12:40

TORSDAG 12:30 – 13:20

FREDAG 13:00 – 14:00

10

STUDIEDAG

Teori:Procent och promille s.134 – 135.

Lösning av uppgifter:

1 – 24 s.135-137

eller

16 – 28 s.137

Fortsätt att jobba med uppgifter på

s.135-137

11

Teori:Förändringsfaktor

s.138 – 139.

Lösning av uppgifter:

1 – 16 s.140-141

eller

11 – 21 s.141

Fortsätt att jobba med uppgifter på

s. 140 - 141 - 91

 

DIAGNOS på kap.4.1 – 4.2

Teori:Algebra och procent

s.142 – 143

 

12

Teori:Algebra och procent

s.142 – 143

Lösning av uppgifter:

1 – 13 s.143-142

Fortsätt att jobba med

Lösning av uppgifter:

1 – 13 s.143-142

 

Teori: Procentenheter

s.145

Lösning av uppgifter:

1 – 12 s.145 - 146

13

Fortsätt att jobba med uppgifter på s. 145- 146

Teori: Koordinatsystems.

s.148

Lösning av uppgifter:

1 – 13 s.149 - 150

Fortsätt att jobba med

Lösning av uppgifter:

1 – 13 s.149-150

14

 

Teori:Grafer

s.151- 152

Lösning av uppgifter:

1 – 13s.152 - 154

Fortsätt att jobba med

Lösning av uppgifter:

1 – 13 s.152-154

Teori: Proportionalitet och linjära samband

s. 155 - 156

Lösning av uppgifter:

1 – 15 s.157 -159

eller

1 – 20 s.157- 159

15

 

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

16

Teori: Mer om linjära samband

s. 160 - 161

Lösning av uppgifter:

1 – 8 s.162 -163

BASLÄGER

s.168 - 170

BASLÄGER

s.168 - 170

17

BASLÄGER

s.168 - 170

PROV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: