Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jag

Skapad 2017-02-22 17:18 i Håksbergs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Ett temaarbete kring jaget

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

Vad är intressant för barnen? Utifrån vad barnen gör och säger samt reflektera utifrån detta.

Efter att ha sjungit sånger och gjort ramsor om kroppen på samlingen har vi upptäckt ett intresse hos barnen att veta mer om vad de olika kroppsdelarna heter. Temaarbetet syftar också till att stärka barnen i deras jaguppfattning. Barnen ska på ett lekfullt sätt få lära sig mer om kroppen. Vad de olika kroppsdelarna heter, var de sitter på kroppen och vad man använder dem till.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad är det barnen försöker förstå?

Barnen pekar på olika kroppsdelar på kroppen och frågar oss vad de heter.

 

Var befinner vi oss nu? Vad kan vi utveckla och hur?

Barnen har börjat lära sig vad de olika kroppsdelarna heter och var de sitter samt hur många man har av varje. Vi tänker oss att vi jobbar vidare med våra inre organ genom att tex följa matens väg genom kroppen.  Sen jobbar vidare med barnens namnbilder. Vi använder deras namnskyltar med barnens kort på och kollar om dom känner igen sitt eget namn.

Vad kan/vet barnen om detta?

Hur kan vi använda oss av barnens förmågor/förståelse och intressen?

Genom att vara lyhörda för barnens egna frågor och funderingar.

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Vad vill vi uppnå? Varför har vi valt denna aktivitet eller detta temaarbete?

Vi vill att barnen skall bli medvetna om vad de olika kroppsdelarna heter, vart de sitter och vad man använder dem till. Vi har också valt detta tema för att stärka barnens identiteter och jaguppfattning, samt lära känna varandra och bli en grupp där alla känner sig sedda och värdefulla och vågar tro på sig själva.

Vilka av läroplanens mål är kopplade till aktiviteten/temat? (max 3 läroplansmål)

Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar: sin identitet och känner trygghet i den.

självständighet och tillit till sin egen förmåga

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Hur gör vi?

Metod

Hur förbereder vi barnen?

Vi har samling med de äldsta barnen (3-åringarna) varje tisdag där vi sjunger namnsången, uppmärksammar de barn som inte är där, samt pratar om våra olika kroppsdelar. Vi uppmuntrar och stödjer barnens initiativ till kontakt med varandra och med oss vuxna.

Hur utmanar vi barnen?

 

Genom frågor och uppdrag kring de olika kroppsdelarna, tex ge mig det kort med den kroppsdel som du använder när du ritar, eller peka på den kroppsdel som du använder när du pratar osv.

Hur inspirerar vi barnen?

Med vilka frågor, vilket material och vilka "uppgifter"?

Vi använder oss av inprintbilder med olika kroppsdelar på samt vår egen kropp. Vi kommer också att använda oss av barnens egna namnbilder för att se om de känner igen sitt eget namn. Först med namn och foto, sen bara det skrivna namnet.

Förutsättningar

Tisdagar, för våra 3-åringar, vårterminen.

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? (via observationer, med kamera, iPad, film, text)

Vi dokumenterar med hjälp av fota med Ipaden, anteckna det barnen säger.

Vad ska vi dokumentera?

det barnen säger och gör, lärprocesser.

 

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vilka läroplansmål arbetades det med?

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,Vilka läroplansmål har styrt inriktningen på aktiviteten/temat?

Hur har arbetet varit?

Vi började temat med att prata om  vad alla delar i ansiktet heter. Sen pratade vi om övriga kroppens olika kroppsdelar. Barnen verkade intresserade av vad de olika delarna hette. Men däremot upplevde vi att när vi skulle rita av våra kroppar så var det många som inte riktigt vågade, trotts att vi pedagoger agerade förebilder och visade hur vi tänkte.

Alla kände igen sin namnbild med foto. Men när vi tog bort fotot blev det svårare. Vi klappade också stavelserna i barnens namn.

Barnen behöver träna på att vara i centrum. Vi pedagoger har agerat förebilder i olika styrda lekar som tränar på att vara i centrum men ändå upplever vi att barnen ändå inte riktig törs.

Personalens och barnens upplevelser.

Vi pedagoger upplever att vi behöver jobba vidare med lekar som syftar till att vara i centrum. Vi jobbar också vidare med att arbeta med barnens namnbilder utan foton.

 

Hur utmanade vi barnen?

Med hjälp av regelstyrda lekar

Med namnkort

 

Hur inspirerade vi barnen?

Genom att själva agera förebilder.

Hur kan vi gå vidare?

Vi fortsätter att leka mer regelstyrda lekar. Speciellt lekar där man tränar på att vara i centrum.Vi jobbar också vidare med att arbeta med barnens namnbilder utan foton.

Vad var intressant för barnen?

Barnen visade intresse för de olika kroppsdelarna. De pekade på sin egen kropp och ville veta vad de olika delarna hette. Barnen visade också intresse när vi klappade stavelser i deras namn. Att sätta upp sin namnbild på väggen samt fråga vad det står, var också intressant.

 

Vilka lärprocesser var barnen inne i och vad var det barnen försökte förstå?

 

Gå vidare till  första punkten "var är vi?".

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: