Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordens språk

Skapad 2017-02-22 17:56 i Gylle skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med de nordiska språkens likheter och skillnader.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
"Jeg har mistet min hund!"

"Så sæt da en annonce i avisen."

"Hvorfor det, min hund kan da ikke læse."

Vilket språk var denna historia på? Det ska du få lära dig när vi kikar på de nordiska språken.

Innehåll

Nordiska språk

Nordiska språk är benämningen på språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska. Varje elev ska efter genomgången grundskola ha fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken och det nordiska kulturarvet

 De fem nordiska språken tillhör en gren av de germanska språken och kallas därför även nordgermanska språk. Andra germanska språk är till exempel engelska, tyska och nederländska, som brukar klassas som västgermanska.

Det finns språk i Norden som inte är nordiska språk, och inte ens tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Finskan hör till den finsk-ugriska språkgruppen inom den uraliska språkfamiljen dit också de samiska språken och ungerska hör.

För 1000 år talade och skrev man troligtvis samma språk i Sverige, Norge, Danmark och på Island och Färöarna. Språken har sedan förändrats i delvis olika riktningar under 1000 år. De har exempelvis i olika hög grad influerats av andra språk. Svenskan har påverkats en hel del av både franska, tyska och engelska. Isländskan är det språk som har förändrats minst. Isländskan har inte lånat ord från andra länder utan istället skapat nya ord för att bevara språket.

Tidsperiod

Vecka 6-8

Elevens mål

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • känna till de nordiska språken och se likheter och skillnader

Undervisning/ arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa och lyssna på texter på svenska, norska, danska och finska och jämföra dem t ex Bockarna Bruse.
 • försöka prata lite danska och norska  

 

Min lärare kommer att bedöma

 min förmåga att:

 • berätta om skillnader och likheter i de nordiska språken
 • lyssna på tal/saga och säga vilket språk det är.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: