👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Story cube

Skapad 2017-02-22 18:05 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Förskola
Syftet är att barnen ska utmanas och utvecklas i sin språkutveckling samt sin förmåga att använda sin fantasi.

Innehåll

Strävansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågor: känna tillit i sin egen förmåga, att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, använda sin fantasi.

objekt: Story cube, med forskande pedagog

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 

Denna aktivitet kommer att göras i smågrupper på ca 5 barn. Det kommer finnas med en pedagog som stöd.

Aktiviteter:

Story cube är ett spel där barnen ur sin fantasi hittra på egna berättelser utifrån de bilder de slår fram på de olika tärningarna i spelet. exempel: 

Tärning1: bild på en fisk, tärning 2: bild på en gubbe, tärning 3: bild på en båt. " Det var en gång en gubbe som var ute med sin båt och fiskade, rätt som det var nappade det på spöt och han fick en fisk"

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

utvärdering av den pedagogiska planeringen för Experiment vid checkpoint samt reflektera kring hur lärandet slagit an på barnen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016