Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick och Zack

Skapad 2017-02-22 18:48 i Bringsta skola Nordanstig
En heltäckande PP för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi följer bl.a. med syskonen Zick och Zack i olika texter på olika äventyr och utvecklar då läs- samt skrivstrategier.

Innehåll

Detta ska vi arbeta med

 • Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Lässtrategier
 • Skrivstrategier
 • Olika texttyper (genrer) som ingår i våra tematiska arbeten t.ex. beskrivande text (faktatext), återberättande text, instruerande text (recept), berättande text (sagor, berättelser) 
 • Skriva på datorn samt handstilen
 • Språkets uppbyggnad (bl.a. stor bokstav, punkt, frågetecken och stavningsregler) 
 • Muntliga presentationer
 • Barnboksförfattare
 • Hur man använder språket på olika sätt t.ex. för att uttrycka känslor samt skillnaden mellan skrift- och talspråk. 
 • Lära oss om hur man söker information på olika sätt och hur man är källkritisk
 • Strategier för att minnas

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer bl.a. att använda läromedlet ZickZack, ett genrepedagogiskt läromedel. 

 • Läsa enskilt och tillsammans olika typer av texter
 • Använda olika typer av mallar för att lära texters olika uppbyggnad
 • Skriva olika typer av texter
 • Träna olika begrepp
 • Träna på att ge och ta instruktioner
 • Träna på att ta och ge kamratrespons
 • Redovisa olika arbeten muntligt
 • Söka information på olika sätt
 • Använda olika sätt att skriva ner information för att minnas t.ex. tankekarta

 

Så här bedömer vi

Bedömning sker efter avslutat kapitel tillsammans med läraren i läromedlet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: