Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 4 -16/-17

Skapad 2017-02-22 20:14 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 4 Teknik
Undervisningen ska syfta till att ge eleverna grundläggande förståelse om vad teknik är, hur den har förändrats över tid, teknikens drivkrafter och hur tekniken alltid ingår i ett system. Eleverna ska också få prova på teknikens arbetssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik år 4 -16/-17

E
C
A
Vad är teknik
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. - Vad är teknik? - Varför har vi teknik
Eleven kan ge exempel på vad teknik är och hur några delar samverkar. Eleven kan förklara varför vi har teknik genom att ge exempel.
Eleven kan förklara vad teknik är och hur några ingående delar samverkar. Eleven kan förklara att teknikutveckling drivs av människans behov
Eleven kan förklara vad teknik är, hur några ingående delar samverkar och visa på andra liknande lösningar. Eleven kan föra resonemang kring varför vi har teknik.
Göra enkla konstruktioner
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idèer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. - Gör en konstruktion
Eleven prövar en idè och utformar en enkel modell.
Eleven prövar idéer, omprövar dem om det inte fungerar och utformar en utvecklad modell.
Eleven prövar och omprövar idèer på ett systematiskt sätt och utformar en välutvecklad modell.
Dokumentation med skisser
Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjort. - Gör en konstruktion
Eleven dokumenterar med enkla skisser där intentionen till viss del framgår. Skissen och modellen stämmer till viss del överens
Eleven dokumenterar med utvecklande skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen stämmer överens relativ väl
Eleven dokumenterar ed väl utvecklade skisser där intentionen framgår. Skissen och modellen överensstämmer mycket väl.
Samtala om teknik
Eleven kan föra resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid. -Berätta om teknikens utveckling
Eleven kan ge exempel på hur man använde teknik förr.
Eleven kan utifrån konkreta exempel föra utvecklande resonemang kring vad som har drivit teknikutvecklingen framåt
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring vad som har drivit teknikutvecklingen framåt och ge exempel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: