Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life and Works of William Shakespeare

Skapad 2017-02-22 23:03 i Viksängsskolan Västerås Stad
Ett arbetsområde där eleverna får lära sig om Shakespeare, hans samtid och hans dramer.
Grundskola 9 Engelska
Har du hört talas om Romeo och Julia och deras sorgliga kärleksaffär? Du kanske känner igen textraden "to be or not to be"? Människor i hela världen känner till Shakespeare, det tillhör allmänbildningen. Men varför ska man känna till en gubbe som levde för 400 år sedan? Jo, en anledning kan vara att Shakespeares berättelser har inspirerat författare, dramatiker och filmskapare i flera århundraden, och än idag görs nya versioner av hans berättelser.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Innehåll och arbetsformer

Under detta arbetsområde ska vi:

- se korta filmer om Shakespeare och hans liv

- se film om Shakespeare och hans poesi

- bekanta oss med, och öva på att läsa upp en av hans Sonetter

- gemensamt läsa en förenklad version av Romeo och Julia,

- göra ett mini-projekt där vi gör en modern version av hela eller delar av Romeo och Julia

- se filmen Shakespeare in love samt skriva om den

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma:

- inlämning av mini-projekt

- filmredovisning

Uppgifter

 • Shakespeare in love

 • Shakespeare your way

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9

Matriser

En
Filmanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
Innehållet i analysen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i tydligt talad engelska.
Innehållet i analysen
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Skriva
Flytet i texten, ordval etc.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Texten uppfyller syftet/målet med uppgiften
Eleven kan i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och i någon mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Eleven kan med flyt och med viss mån anpassa sin skrift till mottagare, syfte och situation.
Om ordförrådet sviker kan eleven göra sig förstådd ändå
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen samt för dem framåt på ett konstruktivt sätt.
Reflektion
Utveckling av åsikter och tankegångar
Eleven kan göra enkla jämförelser och enkla utvecklingar av sina tankegångar.
Eleven kan göra utförliga jämförelser och utförliga utvecklingar av sina tankegångar.
Eleven kan göra väl utvecklade jämförelser och väl utvecklade tankegångar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: