Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, Tryck, Ljud och Ljus

Skapad 2017-02-23 09:30 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Varför blir det imma på spegeln i badrummet efter att man duschat? Varför blir kastrullen varm men inte kastrullens handtag? Under det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om värme och tryck och lära oss att förklara detta med hjälp av partikelmodellen. Vi skall också lära oss om väder, ljud, ljus och färger.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta med

 • Laborationer
 • Läsa faktatexter
 • Planera och genomföra undersökningar
 • Se filmer
 • Diskutera

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att ... 

 • Delta aktivt i klassdiskussioner samt gruppens laborationsarbete
 • Planera och genomföra ett experiment
 • Fyra delprov genomförs som rättas på olika sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Värme, Tryck, Ljud och Ljus

E
C
A
Information
Förmåga att använda kunskaper i fysik till kommunikation, granskning och att ta ställning.
 • Fy
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Laboration
Förmåga att genomföra ett experiment enligt planering på ett säkert sätt och använda resultat för att dra slutsatser.
 • Fy
På ett enkelt sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Fakta
Förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier
 • Fy
På ett grundläggande sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: