Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-02-23 10:02 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi tränar på matematiska begrepp, speciellt i matsituationer.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska lära sig matematiska begrepp och kunna använda dem i sin vardag.  

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi använder oss av upplevelsebaserad lärande. T ex när vi delar frukt eller barnens ska berätta vilken form på smörgås de vill ha. På tisdagar har vi rim, ramsor, musik och sagor med fokus på matematik.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Barnen blir lyssnade på, frågor blir besvarade och vi förändrar efter barnens behov. Barn påverkar genom deras val och lösningar på olika problematiska situationer. Barnen påverkar även sitt medverkande på tisdagssamlingarna. de kan välja att delta aktivt eller inte.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

På unikum i barnens lärloggar. 

Hur gick det?

Barnen är vana vi att behöva lösa matematiska problem för att få frukten efter maten. Alla barn är med på sitt sätt för att inte bli utan. Barnen är väldigt måna om att frukten ska bli rättvist delat mellan varandra. De använder sig av begreppen som vi pedagoger vill att de skulle lära sig. T ex siffror, former och mängd.

Under tisdagssamlingarna är det ofta samma barn som är aktiva. De vet vad som förväntas av dem när vi plockar fram materialet. Under terminens gång har flera av barnen vågat gå fram och varit mer aktiva i sångerna, flano-berättelserna och trumspelandet.   

Vad fungerade/fungerade inte?

Det fungerade inte att ha två grupper på samma förmiddag. Det gick bättre med en grupp och de barn som vill får vara med.

 Att använda matematik som en del av barnens vardag har fungerat jättebra.

Hur går vi vidare?

Vi kommer fortsätta med arbetssättet och skaka om innehållet. Lite nya sagor och sånger samt få in tecken.

Vi kommer fortsätta att använda oss av matematik i vardagen för att göra siffror och dess värde relevant och användbart för barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: