Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Process of writing a pragraph/s

Skapad 2017-02-23 11:48 i Nannaskolan Uppsala
Ett arbetsområde där eleverna får öva sig i att bearbeta en text de skrivit med hjälp av sig själva, klasskompisar och lärare.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We will work with how to write a paragraph, how to give feedback and how to get a feedback on your writing. We will put focus on the process of Writing Paragraphs.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

We will work with how to write a paragraph, how to give feedback and how to revise your writing after you have been given feedback.

 

Arbetssätt: 

The process

1. You will have a lecture on how to structure a paragraph and I will show you an example on a paragraph.

2. You will look at two pictures, choose one and form your paragraph topic with inspiration from that picture.

3. Write your ideas on a paper.

4. Write your topic sentence

5. Write your supporting sentences

6. finnish your first draft and give to another student to read

7. read someone's paragraph and comment on it.

8. Sit in pairs and give feedback to eachother's paragraphs

9. Hand in your paragraphs

9. Teacher gives you feedback on your paragraph.

10. You will have a quiz on a topic and write a paragraph/s
 

This assignment puts focus on the process of writing. This means that all the steps are important.

 

 kan även kopiera in en matris (som du skapat i matrisbanken) med hjälp av knappen "Kopiera matris" nedan.

Uppgifter

 • Writing a paragraph

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Matris- writing a pragraph/s

Not Yet
Topic Sentence
Interesting, original topic sentence, reflecting though and insight; Focused on one interesting main idea
Clearly stated topic sentence One main idea.
Acceptable topic sentence presents one idea.
Missing, invali, or inappropriate topic sentence; Main idea is missing.
Supporting Details
Interesting Concrete and descriptive examples and details with explanations that relate to the topic.
Examples and details relate to the topic and som explanation is included
Sufficient number of examples and details that relate to the topic
Insufficient, vague or undeveloped examples
Organization and Transition
Thoughtful, logical progression of supporting examples; mature transitions between ideas
Details are arranged in a logical progression; appropiate transitions
Acceptable arrangements of examples; transitions may be weak.
No noticeable pattern of organization; unrelated details; no transitions.
Style
Appropiate tone, distinctive voice; Pleasing variety in sentence structure; Vivid diction, precise word choices.
Appropiate tone; Clear sentences with a varied structures; Effective diction.
Acceptable tone; Some variety in sentence structures; Adequate diction and word choices.
Inconsistent or inappropiate tone; Akward, unclear, or incomplete sentences, Bland diction, poor word choice.
Mechanics
Consistent standard English usage, Spelling, and punctuation. No errors
Some errors, but none major, in usage, Spelling, or punctuation.
A few errors in usage, Spelling, or punctuation.
Distracting errors in usage, Spelling, or punctuation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: