👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En la ciudad

Skapad 2017-02-23 12:03 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9
Under den här perioden kommer vi att gå igenom olika offentliga platser så som marknaden och affärer, sjukhus, banken, tågstationen, restaurant. Dessutom ska vi arbeta med hur man frågar och förklarar adresser till olika platser,att gå till läkare, att gå till banken, att köpa på marknaden och andra ställen, vad behöver vi ha och hur vi planerar en resa, repetera kroppsdelar, kläder, mat, beställningar på restauranger, m.m.

Innehåll

1. En el mercado ( Marknaden)

2. En el hospital ( Sjukhuset)

3. En el banco ( Banken)

4. En la estación de tren ( Tågstationen)

5. En el restaurante ( Restaurangen)

 

Förmågor

  • Förstå och tolka innehållet i skriftligt språk och olika slags texter.
  • formulera dig och skriftligt kommuniceras.
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

Du tränar på att formulera dig i ämnesområden som är välbekanta för dig, 
såsom intressen, familjen, platser, skolan. m.m.

Mål

 

Att skriva och förstå innehållet i olika slags texter. Hörförståelse av olika texter. 

Att med hjälp av olika strategier underlätta din förståelse i det skriftliga/muntliga språket.

Att genom att använda enkla och tydliga ord, fraser och meningar ha en kommunikation med andra människor.

Bedömning

 Din förmåga att uttrycka dig i en berättelse, kunna beskriva olika platser, fråga/ svara om adresser, tider, boka tider hos läkaren, boka bord på restauranger och biljetter för att resa, priser på marknaden , klädaffären, m.m

Ordförrådet- Nya ord och fraser relaterade till varje ämne. 

Grammatiken- Plats prepositioner, nutid, dåtid och framtid för olika verb, repetition av artiklarna, olika adjektiv, substantiv, m.m

Sociokulturel: Banktider i andra delar av världen, fruktmarknaden och mat i andra kulturer, vanliga sjukdomar i hela världen.

 

Matriser

Bedömningsmatris i Spanska 7-9

Reception

Att förstå det du hör och läser på målspråket.
E
C
A
När du lyssnar
Kan du förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt och enkelt talat språk.
Kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt och enkelt språk i långsamt tempo.
Kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt, enkelt språk i långsamt tempo.
När du läser
Kan du förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan du förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Att visa det du har förstått
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat .
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Strategier
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja att använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Att välja material, texter och hur du använder det.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Produktion

Innebär vad du själv skriver eller muntligt uttrycker på målspråket.
  • M1   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M1   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
E
C
A
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Variation och tydlighet
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.

Interaktion

Sättet att behandla språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
  • M1   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • M1   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Hur du uttrycker dig
Du ska kunna formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar.
Du ska kunna formulera dig enkelt,relativt tydligt och anpassad till mottagaren och situationen med ord, fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar
Du ska kunna formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar i muntliga och skriftliga framställningar.
Strategier
Du kan välja och använda funktionella strategier för att underlätta din förståelse och förbättra kommunikationen med andra i muntliga och skriftliga framställningar.
Du kan välja och använda funktionella strategier för att underlätta din förståelse och förbättra kommunikationen med andra i muntliga och skriftliga framställningar.
Du kan välja och använda funktionella strategier för att underlätta din förståelse och förbättra kommunikationen med andra i muntliga och skriftliga framställningar.