Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA-Wings åk 8-Hrs

Skapad 2017-02-23 12:20 i Nannaskolan Uppsala
Under den här perioden kommer du att lära dig om USA, dess historia, geografi, samhällskunskap och hur ungdomar har det som bor där. Vi kommer också att jämföra American English med British English.
Grundskola 8 Engelska
For this part of our English, we will work with different types of texts and read and discuss. We will discuss and debate in samller groups and in with the whole class. 1. Differences and similarities of Swedish and American schools. 2. Debate: school uniformas, pros and cons. 2. Presedential Campaigns, 3. History of the USA: settlements, traditions, famous Americans.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån dessa centrala punkter från läroplan. 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar, läsning och skrivning.  

.https://prezi.com/u3tresj_fvux/amerikas-historia-tidslinje/

https://prezi.com/zkptdbxpad_p/unites-states-of-america/

 

Uppgifter:

TB                                             WB

O Karolina Garcia: Los Angeles                          9, 31, 34

O Christopher Watson                                          3, 19, 31, WS 8, 30

O Famous Americans                                           10, WS 4, 25, 38 (3 paragraphs) 

O American Sports: Basketball                          11, 1A, 2A, 23 + summary 3 paragraphs

O American Sport: Baseball                                  1A, 2A, 11, 36

O Coffee Drinking People:                                    35 + summary 3 paragraphs

O USA                                                                    40, 45 (listening)

O The First People                                                32+ summary 3 paragraphs

O A mix of People                                                20 summary 3 paragraphs

O American Traditions: Christmas                   WS 17 (Listening)  

O American Traditions: Thanks Giving              46 (listening with WS 14, 15, 16)

O American Traditions: Fourth of July               13 + summary 3 paragraphs

O American Traditions: Barbecue                       35, 5, 6, 42 

 

Assessment:

 • Class participation
 • Class production,
 • A three-paragraph quiz on a topic related to the United States.
 • Vocabulary Quiz

 

 

Uppgifter

 • Wordlist USA

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Engelska, Lgr 11

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Det här tränar vi när ni ska göra ett projekt om USA. Vi testar din förmåga när du får i läxa att välja en känd person och återberätta om den.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Det här tränar vi i klassrummet i olika muntliga uppgifter. Vi testar din förmåga i en läxuppgift när du ska återberätta om "a mix of people"
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Det här tränar vi när du gör de skrivuppgifter som hör till avsnittet som till exempel skriva om att du är på semester i USA.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

ENGELSKA I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Det här tränar vi när vi läser olika texter om engelska. Eleven får visa vad den kan på ett skriftligt prov.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: