Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram åk 4

Skapad 2017-02-23 12:23 i Skolan Lär Grundskolor
Grundskola F
Digital tid, räkna ut tidsskillnader, skriva datum på olika sätt och att avläsa diagram.

Innehåll

Pedagogisk planering åk 4

Tid, tabeller och diagram

 

Kunskapskrav

Problemlösningsförmåga: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. 

Kommunikations- och resonemangsförmåga: Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang. 

Begreppsförmåga: Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerade sätt. 

Metodförmåga: Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

 

Centralt innehåll

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Jämförelse, uppskattning och mätning av tid.

 

Vi kommer att träna på:

* att kunna olika enheter för tid.

* att kunna räkna med tid.

* att kunna skriva datum på olika sätt.

* att kunna läsa av enkla tabeller.

* att kunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: