Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med former

Skapad 2017-02-23 14:17 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi arbetar med geometri, formerna cirkel, kvadrat och triangel. Barnen får göra dessa former med sina kroppar, gå på skattjakt och leta formerna, samt arbeta med motoriken; rita, klippa, klistra.

Innehåll

Nuläge

Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka formerna i flera steg, alla individer har sin egen unika inlärningsprocess och vi som pedagoger arbetar ständigt med att hitta fler ingångar i hur vi kan ge barnen bestående kunskap. Under ht-16 har vi arbetat med matteväskan, där barnen i överlag visade stort intresse för ballongspelet och raketen. Båda dessa övningar innefattar geometri och konstruktion, därför har vi valt att lägga fokus på att vidareutveckla detta intresse hos barnen. 

Vi arbetar även med tal 1-3, mängd och storlek, och grundfärgerna samt färgen grön. Alla dessa moment får vi in i fisk-tavlan. Fiskar är även Nyhemsgårdens övergripande tema för läsåret 2016-2017. 

 

Mål

Ge barnen fördjupad förståelse för formerna cirkel, kvadrat och triangel.

 

Syfte

Vi vill genom vår arbetsmetod påvisa att det finns många sätt för inlärning, alla människor fungerar olika. Även om skolsystemet i dag till stor del är uppbyggt på att man sitter stilla, läser och antecknar så behöver det varken vara det enda eller bästa sättet att lära sig nya saker och ta till sig ny kunskap.

Utöver detta så vill vi ge barnen möjlighet till förståelse av rumsuppfattning och geometri.

Genomförande/Metod

Vi arbetar med tre former: cirkel, triangel, kvadrat. 

Hur ska vi arbeta med cirkeln?

Fysiskt med kroppen:

Dansa hand i hand i en ring, sitta i en cirkel under samling, gå cirkeln på vår balansorm, forma cirkeln med våra armar,

med ljud:

Spela på trumma

Med ipad:

Barnen får leta cirklar inomhus och på vår gård och sedan själva vara med och fota dem.

Med pedagogiskt material:

Rita cirklar först efter mall för att sedan övergå till fri hand, klippa ut sina cirklar.

Hur ska vi arbeta med triangeln?

Fysiskt med kroppen:

Forma en triangel med armarna, tre barn får lägga sig på golvet i form av en triangel och pedagog fotar och visar dem sedan för att kunna se och diskutera tillsammans vad de gjort.

Med ljud: 

Spela på instrumentet triangel

Med ipad:

Barnen får leta trianglar inomhus och på vår gård och sedan själva vara med och fota dem.

Med pedagogiskt material:

Rita trianglar först efter mall för att sedan övergå till fri hand, klippa ut sina trianglar.

Hur ska vi arbeta med kvadraten?

Fysiskt med kroppen:

Fyra barn får lägga sig på golvet i form av en kvadrat och pedagog fotar och visar dem sedan för att kunna se och diskutera tillsammans vad de gjort.

Med ljud:

Barnen får spela med en tvättsvamp formad som en kvadrat. Vilket ljud blir det?

Med ipad:

Barnen får leta kvadrater inomhus och på vår gård och sedan själva vara med och fota dem.

Med pedagogiskt material:

Rita kvadrater först efter mall för att sedan övergå till fri hand, klippa ut sina kvadrater.

 

Knyta samman de olika formerna

När alla barn varit med och genomfört varje delmoment ovan får barnen en och en tillsammans med pedagog göra ett konstverk i form av en tavla. Då vi har tema fiskar på förskolan detta läsår ska barnen få göra en tavla i form av ett akvarium. Vi arbetar även med grundfärgerna samt talen ett till tre, fler, färre, mindre och större.

Utförande av fisktavlan:

Barnen får klippa ut EN blå kvadrat, TVÅ röda cirklar , en större som bildar fiskens kropp och en mindre som bildar fiskens öga, och TRE gula trianglar, en liten som bildar fiskens mun, en något större som bildar fiskens ryggfena och en ännu större som bildar fiskens stjärtfena. Fiskdelarna, cirklarna och trianglarna, får barnen sedan limma fast på den blå kvadraten som bildar ett akvarium.

 

Varför alla moment?

Att arbeta med kroppen, att dansa, att skapa former med kroppen, är en ingång till att få djupare förståelse för former och matematik.

Att leta, hitta, lära sig urskilja former i vår omgivning hjälper barnen att sortera och se verkligheten ur nya synvinklar.

Att rita efter mall och sedan på fri hand gör att barnen får utökad förståelse för både form och minnesträning.

Att klippa ut formerna själv ger barnen träning i att använda saxen och öka motoriken.

Vi vill ha med , det som fungerar för den ene fungerar kanske inte alls för en annan, ALLA individer ska ges möjlighet till utveckling och ökad självkänsla. Att lyckas med något man tar sig förmed ökar självkänslan.

Viktigt! Vi kommer under hela processen att vara uppmärksamma på barnens idéer och ta hänsyn till deras inflytande. Därför kan momenten komma att förändras, eller fler tillkomma under arbetets gång.  

 

Dokumentation:

Med bilder och text i form av blogginlägg på unikum. Piccolage utskrivna för barnen att titta på.

 

 

Ansvar

Hela arbetslaget på Gläntan ansvarar till lika stor del för att arbetet genomförs

Uppföljning

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: