Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verb

Skapad 2017-02-23 14:44 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Engelska
Verbhantering handlar om att lära sig att använda de regelbundna och oregelbundna verben i olika tempus (tidsformer). Ett verb talar om vad någon gör eller vad som händer. Verbhanteringen påverkar både flytet i språket och begripligheten. Verben i sig är dessutom en av de viktigaste ordklasserna. Goda kunskaper om verb leder till bättre läsförståelse, hörförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering och grammatiska termer

Du får lära dig:

 • tre temaformer
 • regelbundna verb
 • oregelbundna verb 
 • subjektsformen av personliga pronomen (I, you, he/she/it, we, you, they)
 • presens/nutid (tempus)
 • preteritum/dåtid (tempus)
 • futurum/framtid (tempus)
 • perfekt/"har" (tempus)
 • pluskvamperfekt/"hade" (tempus)

 

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och övningar, muntliga och skriftliga, uppföljning och rättning av uppgifter i läroboken.
 • Extra övningsuppgifter i andra material som du får av läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: