Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 4-5

Skapad 2017-02-23 15:24 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Lokal pedagogisk planering i ämnet idrott och hälsa vt 14
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Eleverna ska få prova på idrotter och lekar som de känner igen, samt är nya för dem. Vidare ska eleverna jobba mot att förbättra sin samarbetsförmåga, samt visa hänsyn och respektera varandra. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva. De ska även få kunskap om kroppen och träningens inverkan på den, dvs. hälsan.

Innehåll

UNDERVISNING

Under läsåret har undervisning bedrivits både inomhus och utomhus. Vi har arbetat med friidrott, dans, gymnastik, lekar, orientering, friluftsaktiviteter, längre bollperioder och praktiska och teoretiska uppgifter för att ta eleverna mot ämnets mål.

Huvudrubrikerna i läroplanens centrala innehåll är följande; 1. Rörelse 2. Hälsa och livsstil 3. Friluftsliv och utevistelse

Uppgifter

 • Träningsdagbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
DELTA I AKTIVITETER/RÖRELSE
Använda sin kropp i olika aktiviteter och rörelser.
 • Idh
Deltar men har behov av tydliga instruktioner för hur du anpassar dina rörelser i olika aktiviteter.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktiviter.
Deltar, utför och anpassar rörelser i olika kända aktiviteter och situationer
Deltar och utför rörelser i olika aktiviteter och situationer. Är väl medveten om olika rörelsemönster anpassade till olika moment och situationer
PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA AKTIVITETER/RÖRELSER
Deltar och genomför idrotter och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh
Genomför med handledning idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner.
Genomför med handledning idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer om vad du vill göra och hur det kan genomföras.
Genomför idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer, förklarar dem och tar egna initiativ till lösningar under genomförandet.
Genomför och värderar idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklarar hur de kan genomföras.
Samtalar kring idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika sätt att se på hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger konkreta exempel och förklarar på ett enkelt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger exempel och förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan. Förklarar tydligt sambandet mellan t.ex. rörelse, mat och hälsan (hur man mår).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: