Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Adila och Krokobilen År 3 2017

Skapad 2017-02-23 16:07 i Stureskolan Hedemora
Du ska få bygga en "Krokobil" efter din egen ritning. Du får fundera på hur olika material kan sammanfogas till en farkost som kan rulla på egen hand.
Grundskola 3 Teknik Svenska
Adila och Krokobilen.

Bygg en farkost som kan rulla på egen hand.

Innehåll

Avsnitt 1 Läs Adila och Krokobilen av Knutsson och Elmqvist som inledning på arbetet.

Avsnitt 2 Gör en ritning

Tänk noga igenom hur din krokobil ska se ut och hur den ska fungera. Vilket material behöver du använda vid bygget?

Du ska göra en ritning och materiallista som är så tydlig att andra kan förstå hur din krokobil ska se ut och hur den ska konstrueras.

Avsnitt 3 Börja bygga.

Bygg din krokobil efter ritningen. Testa krokobilen efter hand och förfina din konstruktion. Kravet på din konstruktion är att krokobilen ska kunna rulla utan att du knuffar på den.

Avsnitt 4 Redovisning

Fadderklassen och år 2 bjuds in för att ni ska få berätta om arbetet med krokobilerna.

Ni ska få testköra era krokobiler i en liten tävling.

Alla ska få göra en skriftlig utvärdering. 

Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: