Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lesen, schreiben, hören, sprechen ...

Skapad 2017-02-23 18:08 i Kristinedalskolan Stenungsund
att prata om var någonstans något finns att prata om vart du reser, går och åker repetition av frågepronomen
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du tränar på att: - förstå innehållet i olika skrivna tyska texter - uttrycka dig i skrift på tyska - förstå talad tyska - uttrycka dig muntligt på tyska - fördjupa din grammatiska kunskap

Innehåll

Varför?

 

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Centralt innehåll, utdrag ur Lgr11

  • tydligt talat språk och texter som är (…) beskrivande, (…)

  • språkliga företeelser som (…) grammatiska strukturer, stavning (…)

  • (…) berättelser (…) i sammanhängande (…) skrift

 Vad?

Du tränar på att:
- förstå innehållet i olika skrivna tyska texter
- uttrycka dig i skrift på tyska
- förstå talad tyska
- uttrycka dig muntligt på tyska
- fördjupa dina grammatiska kunskaper

 Hur?

- arbeta med olika texter i boken Trampolin

- läsa och översätta i grupp

- anteckna nya ord, varje ordklass för sig 

- skriva egna texter på olika teman

- skriva frågor till olika texter

- träna på att höra tyskt tal, genom olika hörövningar

- träna uttal tillsammans i grupp och med Sylvia

- varje vecka fokuserar vi på ett särskilt verb (från övningsboken)

- träna och repetera olika grammatiska moment

 

När?

Vi jobbar med dessa olika uppgifter under veckorna 10-14 nu under våren.

Under vecka 10 gör vi testerna Hören och Lesen, under vecka 13 gör vi test Schreiben från Skolverkets bedömningstester. Därefter kommer vi att göra våra muntliga tester Sprechen, parvis, under resten av terminen.

För varje vecka kommer en läxuppgift till fredagar. Vi kommer regelbundet att föra anteckningar i våra skrivhäften, fokusera på ett speciellt verb samt skriva i vårt Googledokument "Frühlingssemester 2017"

Hur blir du bedömd?

Det som bedöms är, enligt kunskapskraven i Lgr11:

  • din förståelse av talat, enkelt språk och förståelse av enkla texter

  • din förmåga att uttrycka dig på tyska i tal och skrift

Matriser

M2
Moderna språk

E
C
A
Förmåga att:
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att:
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • M1
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: