Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2017-02-23 18:14 i Thunmanskolan Knivsta
Du får bekanta dig med begreppen syror, baser, indikator, pH-värde och försurning. Under vecka 19- 22 ska vi jobba med syror och baser i Kemi Direkt sida 64-70
Grundskola 7 Kemi
Syror som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin.

Innehåll

centralt innehåll

 

 

konkretisering av det centrala innehållet

 

När du har arbetat med detta avsnitt så kan du:

 • ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
 • redogöra för PH- värdena för en syra, en bas och en neutral lösning
 • redogöra för syrors och basers egenskaper
 • redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minska försurningens skador

 

 

 

 

Arbetssätt

 

Undervisning:

Du kommer att arbeta efter ett naturvetenskapligt arbetssätt. Få föreläsningar, se film och jobba med begreppsuppfattning för att kunna förstå sammanhang samt genomföra laborationer och dokumentera dessa. 

Så här arbetar vi

Genomgångar, enskilda uppgifter, grupparbeten, laborationer och rapportskrivningar.

Dina kunskaper visar du genom att:

Arbeta enligt bästa förmåga på lektionerna, muntligt och skriftligt.

Genomföra och redovisa laborationer och övriga uppgifter..

Redovisningsform

 

Bedömning kommer att ske på arbetet att laborera, dokumentation av labbar och diskussioner.

Samt  kommer ni att skriva en bok om syror och baser och följande kapitel ska ingå:

 1. Farosymboler och hur man skyddar sig. 
 2. Svaga syror (namn, kännetecken, användningsområde) 
 3. Starka syror (namn, kemisk formel, kännetecken, användningsområde) 
 4. Basiska ämnen (namn, kemisk formel, kännetecken, användningsområde) 
 5. Vad innebär pH-värde, indikatorer 
 6. Neutral lösning
 7. Vad har alla syror gemensamt
 8. Vad har alla baser gemensam
 9. Laborationer
 10. Försurning
 11. Egna kapitel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: