Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2017-02-24 07:16 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Eleverna får läsa en novell, titta p specifika drag och sedan skriva en egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska läsa en novell och titta på vad som är speciellt med novellen. Ni kommer sedan att skriva en egen novell.

Innehåll

Vi kommer under vecka 10 -12 att arbeta med noveller. Vi kommer att läsa en novell tillsammans, titta på vad det är som gör en novell till en novell och ni kommer att få skriva en egen novell. Vi kommer också att arbeta med gestaltning och grammatik, pronomen.

Uppgifter

 • Gestaltande

 • Pronomen

 • Skriva novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Novell

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och textanvändning
Texten fungerar i huvudsak som en novell. Texten har enkla gestaltande beskrivningar av miljö och personer.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Texten har utvecklande beskrivningar av miljö och personer.
Texten fungerar väl som en novell. Texten har välutvecklade gestaltningar av miljö och personer.
Struktur - novellens uppbyggnad (dramaturgi)
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Novellens dramaturgi är relaitvt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen tydlig genom t.ex. styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen dramaturgi är komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad genom t.ex. en konsekvent styckeindelning, effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Användningen av tempus stör inte förståelsen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på riktigt sätt.
Skrivregler
Texten är i huvudsak skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Texten är relativt väl skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Texten är väl skriven efter skriftspråkets normer när det gäller skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: