Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden Vårterminen 2017

Skapad 2017-02-24 09:13 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Historia Svenska
Vet du varför det heter vikingar och när och hur de levde? Vad åt man och vad gjorde man på vikingatiden? Är det guden Tor som gör att det åskar? Detta och mycket mer ska du få ta reda på och arbeta med under vikingatemat.

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Vet du varför det heter vikingar och när och hur levde de? Vad åt man och vad gjorde man på vikingatiden? Är det guden Tor som gör att det åskar? Detta och mycket mer ska du få ta reda på och arbeta med under vikingatemat.

Mål

Du ska känna till:

- hur man levde på vikingtiden (mat, hus, familj, kläder, yrke)

- varför vikingarna gav sig iväg på sina resor

- var i världen vikingarna reste och vad de sålde och köpte

- inom vilken tidsperiod vikingatiden var 

- om asatron

- om Birka

- några historiska källor

- om runor och runstenar

-missionärer/kristendomen

- varför vikingatiden upphörde

 

Arbetssätt

 • Du ska arbeta självständigt och i grupp
 • Du ska läsa texter och svara på frågor
 • Du ska skriva faktatexter
 • Du ska vara delaktig på lektionerna genom att svara och/eller ställa frågor
 • Du kommer att illustrera bilder så att det passar till det vi har pratat om

 

Redovisningsform

Du ska muntligt och skriftligt visa att du nått målen för vikingatiden.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur aktiv du är på lektionerna både muntligt och skriftligt.

Reflektion

 Kan du berätta om vikingarna så att andra förstår?

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11 kap 3

Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Lgr11
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv
Matris för Vikingatiden

Vikingatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsbegreppen om vikingatiden och om levnadsförhållanden
Du känner till på ett ungefär när vikingatiden var. Du kan enkelt och kort berätta om hur man levde på vikingatiden.
Du känner till när vikingatiden var. Du kan berätta på ett utvecklat sätt hur man levde på vikingatiden.
Du känner väl till när vikingatiden var. Du kan berätta på ett välutvecklat sätt hur man levde på vikingatiden.
Vikingaresor
Du känner till på ett ungefär varför vikingarna gav sig iväg på resor. Du kan på ett enkelt sätt berätta om var de reste och vad de sålde/köpte.
Du känner till varför vikingarna gav sig iväg på resor. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om var de reste och vad de sålde/köpte.
Du känner väl till varför vikingarna gav sig iväg på resor. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om var de reste och vad de sålde/köpte
Asatron, kristendomen och missionärer
Du känner till om asatron till viss del. Du känner till om kristendomen till viss del. Du känner till om missionärer till viss del.
Du känner till på ett utvecklat sätt om asatron. Du känner till på ett utvecklat sätt om kristendomen. Du känner till på ett utvecklat sätt om missionärer.
Du känner till på ett välutvecklat sätt om asatron. Du känner till på ett välutvecklat sätt om kristendomen. Du känner på ett välutvecklat sätt om missionärer.
Birka
Du känner till vad Birka är till viss del.
Du känner till om Birka på ett utvecklat sätt.
Du känner till om Birka på ett välutvecklat sätt.
Runstenar och runskrift
Du känner till om runskrift till viss del. Du känner till om runstenar till viss del.
Du känner till om runskrift på ett utvecklat sätt. Du känner till om runstenar på ett utvecklat sätt.
Du känner till om runskrift på ett välutvecklat sätt. Du känner till om runstenar på ett välutvecklat sätt
Historiska källor
Du känner till viss del till om vad det finns för historiska källor inom vikingatiden.
Du känner till om vad det finns för historiska källor inom vikingatiden på ett utvecklat sätt.
Du känner till om vad det finns för historiska källor inom vikingatiden på ett välutvecklat sätt.
Varför upphörde vikingatiden
Du känner till viss del till om varför vikingtiden upphörde.
Du känner till på ett utvecklat sätt om varför vikingtiden upphörde.
Du känner till på ett välutvecklat sätt om varför vikingtiden upphörde.
Förmågan att söka och strukturera information
Du tar till dig till viss del av information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du använder informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är relevant (viktig)för uppgiften.
Du använder informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är relevant (viktig) för uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: