Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik och periodiska systemet

Skapad 2017-02-24 09:42 i Torpskolan Lerum
Atom-och kärnfysik och periodiska systemet
Grundskola 9 Kemi Fysik
Vi lär oss om atomens byggnad, hur kunskap om atom-och kärnfysik kan vara till nytta och skada för människor och miljö. Vi tittar också på de olika grundämnena i periodiska systemet och hur joner bildas.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i fysik ska du ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Fysiken i naturen och samhället

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Efter avslutat område ska du kunna:

Begrepp:       atom med atomkärna, proton, neutron, elektron,

skillnad mellan atom, molekyl och jon,

halveringstid, isotop/er, atomnummer, atommassa (masstal)

joniserande strålning; alfastrålning, betastrålning, gammastrålning,

joner, kemiska föreningar

 

Efter avslutat område ska du kunna :

-Visa en modell för hur atomer är uppbyggda av mindre partiklar (protoner, neutroner, elektroner), och vilken laddning dessa har.

-Ha kunskap om skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar

-Ha kunskap om periodiska systemet, tex att atomens atomnummer är antalet protoner i kärnan

-Ha kunskap om att det finns isotoper av grundämnen som har olika antal neutroner

 

Fysik

-Ha kunskap om vad radioaktivitet och radioaktiva ämnen är

-Ha kunskap om vad strålning är och hur strålning kan skada levande celler

-Kunna ge exempel på och förklara att när strålning kan användas för forskning och/eller andra användningsområden (åldersbestämningar med C14, behandling av cancer etc).

 

Kemi

-Ha kunskap om att de flesta ämnen i naturen är olika kemiska föreningar.

-Kunna förklara hur en jon bildas (positiv och negativ jon)

-Ge exempel på några vanliga joner och jonföreningar (tex rost, olika salter)

- Förklara hur surt regn bildas och några konsekvenser som det sura regnet kan medföra för miljön. Kunna ge förslag på åtgärder för att minska försurningen.

 

 

Uppgifter

  • Laborationsplanering mobiltelefon

Matriser

Fy Ke
Bedömningsmatris Fysik atom-kärnfysik

Nedan är bedömningen i förmågan att:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Begrepp och teorier
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med kätnfysik och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med kärnfysik och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med kärnfysik och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Ke
Kemi. Atomer och joner

E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: