Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2017-02-24 09:48 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Recensioner är en textform där den som skriver gör en bedömning av något, vilket kan vara allt från en biofilm till en matrestaurang. Vi ska begränsa oss till recensioner som gäller böcker och filmer. Det finns mycket som är gemensamt för bok- och filmrecensioner.

Innehåll

En recension ska innehålla mer än ett referat. Ett kort referat bör ingå i en recension, men det är bara en liten del.

Punktlista på saker att ta med i en recension

Listan räknar både upp sådant som är obligatoriskt och sådant som eventuellt kan ingå.

 • Fakta (till exempel en boks författare och utgivningsår eller en films producent och utgivningsår)
 • Bakgrund (till exempel en återblick till tidigare böcker/filmer med samma tema)  
 • Referat (en kort beskrivning av handlingen – utan att avslöja slutet!)
 • Analys (en diskussion kring teman, motiv etc.)
 • Referenser (eventuella jämförelser med andra böcker/filmer av samma författare eller producent ELLER en jämförelse med skådespelarens tidigare rollprestationer)
 • Omdöme (en bedömning av kvaliteten – språket, musiken, skådepelarna, ljuset etc. etc.)

Även om en recension till största delen är recensentens åsikter, bör alltid fakta vara med.

Tillvägagångssätt

Punkterna ovan behöver inte vara i den ordningsföljden eller med olika rubriker. (Se recensionen ”Boken jag ska tvinga mina barn att läsa” på sidan 62-63 i läroboken.)

 

På nästa sida får du lite tips om vad som kan ingå i varje punkt.

Fakta

När du skriver titlar på verk (boktitlar, filmtitlar etc.) bör du skriva detta med kursiv text. Om det gäller noveller ur en novellsamling bör de däremot skrivas inom citationstecken ”----”.  Årtal bör stå direkt efter ett verk och inom parentes då det nämns första gången. Ibland är titeln översatt från ett annat språk och då kan även originaltiteln medtas. Det kan då se ut så här: I sista minuten (North by Northwest, 1959).  Eftersom du inte skriver en uppsats behöver du inte ta med förlag och tryckort i en bokrecension. Vilket förlag det är kan du ta med i den övriga texten ifall du tycker att det är viktigt.

Bakgrund

Detta är oftast intressant om det är del 2 av något som många redan läst eller sett. Du kan till exempel i recensionens inledning nämna något i stil med: ”Nu har författaren [X] kommit med sin andra bok efter den uppmärksammade debuten [X]…”.

På det viset har du på ett enkelt sätt gett läsaren ett sammanhang som han/hon kan utgå från.

Referat

När du återberättar handlingen ska den vara kortfattad, inte innehålla för många detaljer och INTE avslöja slutet.

Analys (– den viktigaste delen)

Analysens funktion är att försöka berätta om bokens eller filmens handling på andra nivåer. Att berätta om sådant som man kanske inte upptäcker på en gång. Finns det ”dolda” politiska meningar? Finns det en ”dold” syn på förhållandet mellan män och kvinnor? …mellan olika samhällsklasser? osv.

Försök att komma fram till VAD det är författaren/filmskaparen vill säga. VILKET meddelande det är som han/hon försöker få fram. VARFÖR har han/hon skrivit om just det här eller gjort en film om det? PÅ VILKET SÄTT får han/hon fram det han/hon vill säga? KRÄVS det att den som läser/ser filmen har förkunskaper?

Du hjälper läsaren att hitta det ”som finns mellan raderna”.

Referenser

Att ge referenser i en recension innebär oftast att du hänvisar till någon annan bok eller film som har likheter eller kontraster med den bok/film som du recenserar. Det kan till exempel låta så här: ”Det budskap som kommer fram i den här filmen kan jämföras med budskapet i filmen [X]”.

Omdöme

När du i en recension bedömer en bok eller film har du rätt att vara subjektiv (du till och med SKA vara det), dvs. det är dina åsikter som kommer fram.  Även om det handlar om personligt tycke och smak, finns det också områden där det på ett objektivt sätt går att skriva om kvaliteten hos en bok eller film.

Om vi tar filmen som exempel kan det röra sig om utifall filmen är välgjord eller inte, om berättelsen är väl hopsatt eller har luckor, om skådespelarna gestaltar sina karaktärer trovärdigt eller platt, om filmens berättarstil är originell (= ovanlig) eller innehåller många typiska klichéer (=vanliga typiska generaliseringar eller annat som känns gammalt).  Om du tycker något om det som står här ovan, så har du förstås helt rätt. En recension är en personlig sak. Ingen kan säga att du har rätt eller fel i att tycka om eller inte tycka om boken eller filmen. …..du behöver bara motivera det du tycker.

Uppgifter

 • Skriva en recension

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
  Sva  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: