Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form med Babblarna

Skapad 2017-02-24 10:17 i Backatorpets förskola Halmstad
Förskola
För många barn är färg, form och skapande ett naturligt uttryckssätt. I de små barnens skapande finns nyfikenhet och mod att prova.

Innehåll

     Barnen väljer själva vilken färg de vill använda och vilka babblare de vill måla.
      Vi benämner de olika färgerna och babblarnas namn.
      Några av barnen letar också upp sin färg på andra saker i rummet.

     Vi bygger aktiviteten  på att barnen ska känna lust, nyfikenhet och samspel, samt utveckling av sin kommunikativa förmåga.

      Vi använder oss av olika slags penslar, målarfärg, papper, babblarfigurer.

     Vi utvärderar och reflekterar löpande, både tillsammans med barnen och vi pedagoger.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra i barngruppen när vi arbetar mot målet)

  •  Lust, glädje och nyfikenhet inför nya utmaningar
  •  Att barnen känner glädje över sin förmåga i olika lärandesituationer

 

Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barntillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 
Stäng
 

Hjälp för denna sida

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: