Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är en byggnad.

Skapad 2017-02-24 10:45 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån barnens överenskommelser undervisningsfokus ö.fsk läroplan/fk upprättas denna pp för att det de har rätt till och därmed kunna utv i sin fulla potensial

Innehåll

Strävansmål:Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan också skrivas av oss själva.

  • samspela/kommunicera med varandra
  • utveckla sin förmåga att skapa, konstruera och använda sin fantasi.
  • problemlösningar/hållbarhet
  • utveckla sin nyfikenhet
  • tillit till sin egen förmåga

VAD ska undervisningen utmana.

 Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

Genom att bygga olika byggnader, utmanar vi barnens förmåga till socialt samspel, att kunna kommunicera och samarbeta, att stärka  självkänslan och stärka deras tillit till den egna förmågan.

 Förmågan att tillämpa, utforska   och  få förståelse för olika material och tekniker

 

 

 Genomförande/HUR:

Vi startar upp temat med att ställa frågan "Vad är en byggnad?" till alla barnen (enskilt) låta barnen reflektera över det.

Vi fortsätter sedan med att gå runt och titta på olika byggnader, både i vår närmiljö och andra platser som vi besöker.

Nästa steg är att barnen får rita en egen byggnad. (Valfri)

Vem/vilka: 

 Alla barn kommer att delta. Barnen kommer att delas in i mindre grupper när det är dags att börja bygga.. En till två pedagoger deltar i varje grupp. En pedagog har huvudansvar för gruppen och pedagog nummer två, dokumenterar om det är två pedagoger med.

 

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

Förberedelser:

 

Vi "dukar" fram materialet inför just den aktiviteten som vi står i tur att genomföra t.ex.  papper, pennor, bilder, olika skapande material samt dokumentationsmaterial ex, block, IPAD.

 

 

 

Aktiviteter:

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

  • Vi ritar/målar byggnader,
  • Vi tittar på olika byggnader i vår närmiljö och i andra miljöer som vi vistas i.
  • Vi startar upp med att bygga/konstruera inne på Roten. Vi använder oss av många olika material t.ex. klossar, lego, "skräpmaterial". I första skedet får barnen själva bestämma om de vill bygga enskilt eller samarbeta
  • Vi gör en buss eller tågresa för att upptäcka olika byggnader

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lysna in och anteckna deras tankar och ord.Reflektera och analysera tillsammans med barnen efter varje "delaktivitet", gruppvis,  hur går vi vidare?.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: