Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Köpa läsk - hållbar utveckling

Skapad 2017-02-24 12:20 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska Kemi Biologi
Det är dags för klassfest och läsk ska köpas in. Ni ska få välja mellan glasflaska, PET-flaska eller aluminiumburk. Du ska argumentera för ditt val av förpackning och i slutet ska vi debattera.

Innehåll

Uppgift:

Vi ska ta reda på olika egenskaper som olika läskförpackningar har. Hur påverkar de miljön? Vad kostar de? Vilket val är bäst för vår klassfest. 

Du kommer enskilt skriva en argumenterande text.

I grupp med samma val av förpackning kommer ni att debattera för er sak.

 

Arbetssätt:

Söka information genom:

 • Film
 • Texter som vi bearbetar tillsammans samt själva.

Skriva en argumenterande text.

Hålla en muntlig debatt i grupp.

 

Utvärdering:

Texten du skriver.

Debatten - ditt deltagande.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: