Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationen.

Skapad 2017-02-24 13:44 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Vi vill att barnen ska bli självständiga individer, det ska vara en trevlig samvaro, där vi kan samtala och reflektera över vad vi gör nu, peppa och uppmuntra barnen att klä sig själva. Fånga upp så denna vardagsaktivitet har hög kvalitet hos oss.

Innehåll

  1. Strävansmål:
  • Utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga
  • utveckla och känna delaktighet i sin egna kultur och respekt för andras kulturer. 
  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning.

VAD ska utvecklas/utmanas?

* varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa en god miljö under hallsituationen.

• varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att ge sig själv och kamraterna tid att klä på sig. 

• varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att ta emot instruktioner och omsätta i praktiken. 

* varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att lyssna lyssna och minnas uppgiften med vilket klädesplagg de ska ta på sig.

* varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor som turtagning, vänta på sin tur.

* varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att vilja hjälpa andra.

* varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att minnas ordningsföljden.

Objekten: kläderna och bildstöd. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela barngruppen består av 20 st barn. Vid på-och avklädning i hallen delar vi up oss i mindre grupper där pedagogerna puschar, peppar och är tydlig i sin ledande roll. 

 

1. Pedagog + 6-7 barn går ut/kommer in i hallen. 

Pedagogen förbereder barnen vad de ska ha för kläder och barnen börjar påklädningen genom att pedagog peppar och uppmuntrar. 

När barnen är klara och påklädda, går denne grupp ut med förste pedagogen (ytterdörren är ävenöppen, så barnen kan slussas ut).

Den andre pedagogen går ut i hallen med 6-7 barn och gör likadant. 

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att i god tid berätta för barnen att vi ska gå ut/in.

Vi använder oss av bildstöd som sitter uppsatt på ett av torkskåpen ute i hallen. Pedagogen förbereder och uppmuntrar barnen att titta på dessa bilder för att se i vilken ordning och vilka kläder som behövs för dagens utgång. 

Aktiviteter:

På- och avklädning. 

Efterarbete:

Genom att pedagoger observerar och därefter reflekterar hallsituationen på tex checkpoints och med ev bild-dokumentation får barnen möjlighet att reflektera över sin stund i hallen. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: