Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentationen av ett experiment

Skapad 2017-02-24 17:05 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
How does a factual text differ from a fiction text? What are factual texts used for and how do you find your way around one. We'll be looking at and familiarising ourselves with the essentials of fact texts and delving into writing one of our own.
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Vi kommer att genomföra ett enkelt experiment i klassrummet och sedan ge en muntlig rapport om det.

Innehåll

Syfte

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

 • Ml 4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 • Ml 4-6
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Ml 7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml 7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ml 7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Viktiga begrepp

Kännetecken för språk i experiment:

 • Rapporten består av bestämde delar som behöver finnas i rätt ordning: (Aim, Hypothesis, Equipment, Method, Results/Observations, Conclusions and Further Work/Next Steps). Vi kommer att prata om detta så att ni förstå vad  varje del innebara och vilken ordning de skulle vara i.
 • Språket ska vara mycket precis, inga skämt, läsa mellan raderna osv. Viktigt att använda detaljerade substantiv, istället för pronomen eller artiklar. Annars hänger läsaren inte med.
 • Man använder inte jag-form utan ett objektive språk.

Viktiga ord:

 • Experiment (Experiment) - a scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact
 • Investigate (Undersöka) - to carry out a systematic or formal inquiry to discover and examine the facts
 • Hypothesis (Hypotes) - an idea or explanation that you then test through study and experimentation
 • Equipment (Utrustning) - all of the items necessary to carry out the experiment
 • Method (Metod) - the orderly procedure/instructions for carrying out the experiment
 • Observation (Iakttagelse) - the recording of data via the use of instruments or senses
 • Results (Resultat) - the information collected during an experiment. It is important to be accurate and precise so that the data from different experiments can be compared
 • Compare (Jämföra) - estimate, measure, or note the similarity or dissimilarity between two or more things
 • Conclusion (Slutsats) - a judgement or decision reached by reasoning of what the observations and facts mean

Konkritesering av målen

I klassen kommer vi att genomföra ett enkelt experiment. Vi kommer att diskutera vad vi tänker skulle hända i experimentet, genomföra experimentet tillsammans eller i par, diskutera vara resultaten och formulera våra slutsatser tillsammans. Sedan kommer ni att ge en presentationen om experimentet.

Arbetsätt

Tillsammans kommer vi att genomföra ett enkelt experiment i klassrummet. Vi kommer att diskutera vad ni tror kommer att hända i experimentet, utföra experiment, beakta resultaten och sedan formulera våra slutsatser.

För den muntliga presentationen/rapport kommer vi att diskutera

 • ämnesrelaterat ordförråd
 • att ni måste betrakta publiken och syftet, och anpassa det språk ni använder. 
 • viktiga begrepp
 • formatet för presentationen (inledning, innehåll, avslutning och sammanhang)

Presentationen kommer att planeras i klassen och även som hemläxa. Planering kan göras individuellt eller i grupp, som eleven beslutar. Den sista delen kommer att vara att varje elev kommer att ge en muntlig presentation / rapport (som ska spelas in för att hjälpa till med att sätta betyget som eleven kommer att få).

Bedömning

Den enda bedömning för detta projekt kommer att vara presentationen. Vetenskaplig kunskap eller förmåga att utföra experiment kommer inte att bedömas.
Genom din presentation du kommer att bedömas på följande:

 • vardags och ämnesrelaterat ordförråd
 • struktur av presentationen
 • förmåga att betrakta publik och anpassar språket till situationen
 • förmåga att diskutera vad har hänt i experimentet och bygga ett argument för varför det har hänt

 

Slutredovisning

Det enda arbete som kommer att bedömas är den muntliga presentationen

Tid

Detta projekt kommer att ta 2 veckor och kommer att innebära någon presentation planering som görs utanför standard lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Presentationen av ett experiment

ÅK6

Grade E
Grade C
Grade A
Ord och begreppsförråd
elev kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om experimentet på ett enkel sätt
elev kan med ett i ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om experimentet på ett utvecklat sätt
elev kan med ett i ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om experimentet på ett välutvecklat sätt
Framföra egen åsikter
på ett sätt som till viss del upprätthåller presentationen.inte nödvändigtvis i rätt del av presentationen
på ett sätt som upprätthåller presentationen relativt väl. Och i rätt del av presentation.
på ett sätt som upprätthåller presentationen väl. Och i rätt del av presentation.
Innehållet
elev beskriver experimentet så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet
elev beskriver experimentet så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet
elev beskriver experimentet så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet

ÅK7-9

Grade E
Grade C
Grade A
Förmåga att använda vardagsrelaterat och ämnesrelaterat ord
eleven kan med ett i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelateratord och ämnesrelaterat språk samtala om experimentet på ett enkel sätt
eleven kan med ett ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om experimentet på ett utvecklat sätt
eleven kan med ett ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om experimentet på ett välutvecklat sätt
Förmåga att framföra åsikter och bygga argument
eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument och inte nödvändigtvis i rätt del av presentationen
eleven kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Och i rätt del av presentation.
eleverna kan uttrycka välutvecklade och relativt väl motiverade åsiktersom fördjupar eller breddar argumentet (t.ex. med ytterliga fakta eller nya perspektiv). Och i rätt del av presentation.
Struktur av muntliga redogörelse
enkel redogörelse med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning. följer inte strikt sekvens lärs ut för presentationen
utvecklade redogörelse med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning För det mesta följer det strikt sekvens lärs ut för presentationen
välutvecklade redogörelse med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning Följer det strikt sekvens lärs ut för presentationen
Anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. är inte konsekvent med att använda formella och objektivt språk. inte är försiktig med substantiv och använder alltför många artiklar och pronomen som orsakar förvirring
relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Används formellt och objektivt språk (några misstag), är ganska tydlig med substantiv och använder några artiklar eller pronomen vilket orsakar en liten förvirring.
god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Används formellt språk, är tydlig med substantiv och använder inte alltför många artiklar eller pronomen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: