Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation Lilla Lack.

Skapad 2017-02-24 21:24 i Lackarebäcksskolans grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Utveckla din förmåga att använda konkreta föremål och PECS under frukt-, musik-, iPad- och lekstunder.

Innehåll

 

Förmågor du skall utveckla i ämnesområdet Kommunikation
Samspela med andra
Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

 

I undervisningen kommer vi att arbeta med följande centralt innehåll
Samspela, tala och samtala Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären, eller genom digitala kommunikationsverktyg.
Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.

 

Mål i undervisningen (förankrat i kunskapskraven)
Att du kan samspela med andra och uttrycka egna behov med hjälp av konkreta föremål och PECS-pärm.

 

Delmål (formuleras på ett elevnära sätt)
I fruktstunden kan du:
välja vilken brödsort du vill ha genom att ta mot ett av de två konkreta föremål (två bröd) som presenteras för dig
begära när du vill ha mjölk och bröd, med hjälp av din PECS-pärm
begära mer genom att på nytt begära med hjälp av din PECS-pärm
I musikstunder kan du:
visa vilket instrument, av keyboard och trumma, som du vill lyssna på med hjälp av din PECS-pärm
I iPadstunden kan du:
visa vad du vill göra på iPaden med hjälp av val mellan två bilder i PECS-pärmen
I lekstunden kan du:
begära att få bollar eller flärpband som du ser men inte når, med hjälp av din PECS-pärm

 

Aktiviteter/Arbetssätt
I fruktstunden:
Personalen ger dig möjlighet att dagligen välja brödsort genom att hålla fram två sorters bröd
Personalen ger dig möjlighet att dagligen uttrycka önskemål (begära) med din PECS-pärm
Personalen är uppmärksam på när du vill ha mer och ser till PECS-pärmen är tillgänglig för att begära igen
Personalen förtydligar dina val genom att peka på bilderna och visa med tecken
I musikstunder:
Personalen ger dig möjlighet att uttrycka önskemål med din PECS-pärm. Personalen förtydligar dina val genom att peka på bilderna och visa med tecken.
I iPadstunder:
Personalen ger dig möjlighet att dagligen välja vad du vill göra på iPaden med din PECS-pärm
I lekstunder:
Personalen riggar för situationer där du begär, med hjälp av din PECS-pärm, bollar eller flärpband som du inte kan nå

 

Läraren bedömer ditt kunnande inom nedanstående kunskapskrav:
(Grundläggande kunskaper)
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

Matriser

KOM
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
  • KOM   samspela med andra,
  • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • KOM   söka information från olika källor, och
  • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: